(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا در صوفیه، بلغارستان، در میدان پاتریارچ اِوتیمی به‌منظور اطلاع‌رسانی دربارۀ آزار و شکنجۀ فالون گونگ به‌دست حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ)، از جمله کشتن تمرین‌کنندگان برای اعضای بدنشان، در غروب 24اکتبر2019 فعالیت‌هایی را برگزار کردند.

در فعالیتهایی که در 24ژوئن2019 در صوفیه بلغارستان برگزار شد مردم دادخواست پایان دادن به برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌دست ح‌ک‌چ را امضاء کردند.

تمرین‌کنندگان دو بنر بزرگ به زبانهای بلغاری و چینی را به نمایش گذاشتند که روی آنها نوشته شده بود: «جیانگ زمین را به محاکمه بکشانید» و «برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین را متوقف کنید». پیوسته تعدادی از مردم برای گفتگو با تمرین‌کنندگان توقف می‌کردند و پس از کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ آزار و شکنجه در چین، بی‌رحمی ح‌ک‌چ را محکوم کرده و از تلاش تمرین‌کنندگان برای پایان دادن به این آزار و شکنجه ابراز حمایت می‌کردند.

مرد میانسالی گفت: «تقریباً 40 سال است که الهیات را مطالعه کرده‌ام. وقتی نمایشگاه شما را دیدم، برایم مسجل شد که مردم این واقعیت را درک نکرده‌اند: حزب کمونیست چین واقعاً یک حزب شیطانی است و مرتکب جنایات علیه بشریت شده است. جنایات آنها فراموش نخواهد شد.»

خانمی گفت که تازه از اداره ارتش بازنشسته شده است. او حتی به‌دلیل موقعیتش نتوانست این دادخواست را امضاء کند، اما به تمرین‌کنندگان اطمینان داد: «قطعاً در کنار شما و مخالف برداشت اجباری اعضای بدن هستم!»

یک کارمند ارشد کتابخانه ملی گفت: «ح.ک.چ مرتکب جنایات وحشتناکی شده است! آن دروغگو است و مردم را فریب داده و کارهای وحشتناکی در پشت صحنه انجام داده است.»

زوج سالخورده‌ای پس از دانستن دربارۀ آزار و شکنجه شوکه شدند و گفتند که این جنایات فراتر از حد تصور است. هر دو دادخواست را امضاء كرده و گفتند كه امیدوارند جنایت برداشت اجباری اعضای بدن بتواند فوراً متوقف شود.

دو زن اطلاعات را با دقت خوانند و با تمرین‌کنندگان صحبت کردند. بعد از امضای این دادخواست، چهار تن از همکارانشان را نیز به همراه خود آوردند تا آن را امضاء کنند.