(Minghui.org) با فرارسیدن سال نوی چینی 2019، تمرین‌کنندگان فالون دافا که در سیستم آموزشی در چین کار یا تحصیل می‌کنند، با ارسال پیام‌های صمیمانه خود سال نوی چینی را به استاد لی تبریک می‌گویند:

این مقاله مجموعه‌ای شامل 22 تبریک از سوی تمرین‌کنندگانی است که در حوزه آموزشی در چین، از پیش‌دبستانی‌ها گرفته تا کالج‌ها، کار می‌کنند. آنها به‌خاطر رشد معنویِ ناشی از این تمرین به آن باور دارند. آنها اصول فالون دافا حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری را در آموزش‌های روزانه خود ادغام و به دانش‌آموزان خود کمک می‌کنند خصوصیات اخلاقی خود را نیز رشد دهند.

این تبریکات از مکان‌های زیر ارسال شده‌اند:

استان گوییژو
استان یوننان
استان هبی
استان هیلونگ‌جیانگ
استان لیائونینگ
استان جیلین
استان سیچوآن
استان شانشی
استان شاندونگ