(Minghui.org) با آغاز سال نوی چینی ۲۰۱۹ ، وب‌سایت مینگهویی هزاران پیام تبریک از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در چین دریافت کرده که سال نو را به استاد لی هنگجی تبریک گفته‌اند.

بسیاری از پیام‌های تبریک از سوی تمرین‌کنندگانی ارسال شده‌اند که به‌خاطر ایمان‌شان در زندان به سر می‌برند. آنها به‌رغم ۲۰ سال آزار و شکنجه مداوم، بر ایمان‌شان پایدار می‌مانند و به‌طور مداوم در تاریکی زندان پایداری‌شان را حفظ می‌کنند.

یک تمرین‌کننده فالون دافا از زندانی در استان هونان نوشت: «ما تمرین‌کنندگان دافا در زندان، در سال نوی چینی به‌ویژه دلتنگ استاد و خانواده‌هایمان هستیم. مشقت‌های زندان سرشت فریبنده و خشونت‌آمیز حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) را به‌وضوح به ما نشان داده و ایمان ما را به استاد و دافا تقویت کرد. مصمم هستیم که براساس دافا خودمان را اصلاح، اقدامات ظالمانه ح.ک.چ را با افکار و اعمال درست متوقف کنیم، نجات را به موجودات ذی‌شعور بیشتری عرضه کنیم و با پیروی از راهنمایی‌های استاد به اصل حقیقی‌مان بازگردیم.»

سایر تبریکات از مکان‌های زیر دریافت شدند:

نانجینگ، استان جیانگسو
استان جیلین یوشی،
استان یوننان
شنژن، استان گوانگدونگ 
بخش جیائوژو و لینشو، استان شاندونگ
ایچنگ، استان هیلونگ‌جیانگ
استان گوانگدونگ
چانگچون، استان جیلین
چونگ‌چینگ

همچنین:

زندان زنان استان هونان
زندان وانگلینگ از ژوژو
مراکز بازداشت در استان شانشی
زندان زنان چانگشا
زندان وینان
زندان زنان استان شانشی
زندان لانژو استان گانسو
زندان زنان شی‌آن از استان شانشی