(Minghui.org) تمرین فالون دافا به شخص می‌آموزد که در زندگی روزمره‌اش از اصول «حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری» پیروی کند. مردم از تمام اقشار مختلف جامعه از طریق این تمرین پیشرفت‌های جسمی و ذهنی بسیاری را تجربه کرده‌اند. به‌مناسبت جشن سال نوی چینی، تمرین‌کنندگان شاغل در حرفه‌های گردشگری، میدان نفتی، حمل و نقل پلیس، نقشه‌برداری، طراحی و تهیه پیش‌نویس، بهداشت، کشاورزی، غذا، مالی، پزشکی، جنگلداری، سرمایه‌گذاری خصوصی، معدن، راه‌آهن، مالیات و عرضه در چین، با ارسال پیام‌های تبریک‌شان به وب‌سایت مینگهویی سال نو را به بنیانگذار این تمرین تبریک می‌گویند.

مادر و دو دختر از میدان نفتی لیائوهی در استان لیائونینگ از استاد به‌خاطر آموزش دافا به آنها تشکر کردند. آنها قول می‌دهند که در سال جدید در تمرین‌شان کوشاتر خواهند شد. آنها همچنین به اشتراک می‌گذارند که اعضای خانواده‌شان که از دافا حمایت می‌کنند نیز رحمت دریافت کرده‌اند.

سایر پیام‌های تبریک از طرف تمرین‌کنندگان در مکان‌های زیر هستند:

میدان نفتی چین‌گهایشهر داچینگ، استان هیلونگ‌جیانگ؛شهر شیان، استان شانشی؛شهر شانگ‌یاشان، استان هیلونگ‌جیانگ؛شهر هاربین، استان هیلونگ‌جیانگ؛استان لیائونینگ؛استان شاندونگ؛پکن؛استان جیانگشی؛میدان نفتی نانیانگ، استان هنان؛شهر داژو، استان سیچوان؛میدان نفتی شنگلی، استان شاندونگ؛شهر چانگچون، استان جیلین؛