(Minghui.org) به‌مناسبت جشن سال نوی چینی 2019، تمرین‌کنندگان فالون دافا از سراسر چین، با ارسال پیام‌های صمیمانه خود به وب‌سایت مینگهویی سال نوی چینی را به بنیانگذار فالون دافا تبریک می‌گویند.

این مقاله مجموعه‌ای از تبریکات ارسالیِ تمرین‌کنندگان دافای 6 تا 15ساله است. بسیاری از آنها گفتند که فالون دافا را از والدین‌شان آموختند. آنها اظهار کردند که دافا در تحصیلات‌شان به آنها خرد می‌بخشد و به آنها می‌آموزد که کودکان خوبی باشند.

تمرین‌کننده کوچکی در هاربین، واقع در استان هیلونگ‌جیانگ، گفت: «وقتی مدرسه ابتدایی را شروع کردم، در تحصیلم ضعیف عمل می‌کردم. با کمک مادربزرگم شروع کردم هر روز جوآن فالون را مطالعه کنم. دافا ذهنم را باز می‌کند و به من خرد می‌بخشد. دیگر مدرسه برایم دشوار نیست. در زمانی بسیار کوتاه، یکی از بهترین دانش‌آموزان کلاسم شدم.»

تمرین‌کننده کوچک دیگری به نام شینجیانگ نوشت: «استاد متشکرم که از ما مراقبت و محافظت می‌کنی! واقعاً امیدوارم همه کودکان این دنیا بتوانند به ارزش‌های سنتی بازگردند، به والدین خود احترام بگذارند، مؤدب باشند و رفتار دوستانه‌ای داشته باشند. زیبایی دافا در سراسر جهان می‌درخشد و نور و آینده‌ای روشن و زیبا را برای‌مان به‌ارمغان می‌آورد!»

کودکی از پکن گفت: «وقتی تازه صحبت کردن را یاد می‌گرفتم، دافا را از مادربزرگم آموختم. حالا کلاس سوم ابتدایی هستم. هر روز وقتی تکالیف منزلم را تمام می‌کنم، به مادربزرگم کمک می‌کنم مغازه کوچکش را تمیز کند. همه آنها مرا فوق‌العاده دوست دارند. فالون دافا خوب است، حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری خوب است.»

سایر تبریکات از مناطق زیر ارسال شده‌اند:

شهر دالیان، شهر آنشان، و شهر داشیچیائو، استان لیائونینگ
شهر تانگشان، شهر ژانگجیاکو و شهر هاندان، استان هبی
شهر جیشی، شهر جیاموسی، شهر ییچون، شهر هاربین و شهر واچونگ، استان هیلونگ‌جیانگ
شهر تونگ‌هوآ، استان جیلین
استان کونمینگ،
استان یوننان
شهر گوانگژو، استان گوانگ‌دونگ
شهر جینچنگ، استان شآنشی
شهر یانتای، شهر تایان و شهر جینینگ، استان شاندونگ
شهر لانژو، استان گانسو