(Minghui.org) تمرین‌کنندگان در 27 ژانویه 2019 در شهر لیماسول، قبرس برای معرفی فالون دافا و بالا بردن سطح آگاهی مردم درباره آزار و شکنجه این روش به‌دست حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ)، فعالیتی را برگزار کردند.

بسیاری از مردم در این منطقه توریستی محبوب در امتداد ساحل دریا قدم می‌زدند و از تابش آفتاب گرم لذت می‌بردند. همانطور که تمرین‌کنندگان تمرینات را نشان می‌دادند، برخی از رهگذران به سمت آنان کشیده شدند و فلایرهای اطلاع‌رسانی درباره این تمرین معنویِ باستانی پذیرفتند. تمرین‌کنندگان نیز درباره آزار و شکنجه این تمرین به‌دست ح‌ک‌چ در طول 19 سال گذشته به آنها گفتند.

تمرین‌کنندگان فالون دافا فلایرهایی را توزیع می‌کنند و درباره آزار و شکنجه این روش به دست ح‌ک‌چ به مردم می‌گویند.

بانویی همراه پسرش برای تماشای تمرینات تمرین‌کنندگان توقف کردند. جالب توجه اینکه آن خانم می‌خواست یاد بگیرد که چگونه آن حرکات را انجام ‌دهد و دادخواست توقف آزار و شکنجه را نیز امضا‌ء کرد.

بانوی سالخورده‌ای‌ گفت که چند سال پیش به چین سفر کرده و درباره فالون دافا شنیده بود و می‌دانست که این روش در آنجا تحت آزار و شکنجه قرار دارد. او و دوستش مدتی طولانی حرکات تمرین را تماشا کردند و گفت که تحت تأثیر فداکاری تمرین‌کنندگان قرار گرفته است.

او گفت: «مدیتیشن برای حفظ روح پاک و سالم مهم است.» او دادخواست را برای اعتراض به آزار و شکنجه امضاء کرد. او و دوستش گفتند که برای یادگیری تمرینات به محل تمرین محلی خواهند رفت.

دو بچه که دوچرخه‌سواری می‌کردند، برای دیدن مدیتیشن تمرین‌کنندگان توقف کردند. یکی از آنها گفت که دوست دارد انجام این کار را یاد بگیرد. او نشست و حرکات دست تمرین‌کننده‌ای را تقلید کرد. پسر دیگر نیز به آنها پیوست.

قبل از اینکه پسرها بروند، تمرین‌کننده‌ای فلایری را به آنها داد و گفت که برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این تمرین و تماشای ویدیوی تمرینات فالون دافا، از وب‌سایت www.falundafa.org  دیدن کنند.