(Minghui.org) به‌تازگی پس از روشنگری حقیقت برای یکی از کارمندان مسنِ سابق روستا، درک عمیق‌تری از قدرت نیک‌خواهی کسب کردم. واکنش او پس از آگاهی از حقایق مربوط به دافا و آزار و شکنجه واقعاً مرا تحت تأثیر قرار داد.

یک روز صبح من و شوهرم رفتیم تا مادرشوهرم را ببینیم. شاهد این بودیم که او با مردی سالخورده صحبت می‌کرد، و سپس او را به گوش دادن به سخنرانی‌های استاد لی (بنیانگذار این تمرین) ترغیب کرد.

با این مرد درباره خروج از حزب کمونیست چینی (ح.ک.چ) و سازمان‌های جوانانش صحبت کردم و از او پرسیدم که آیا او عضو پیشگامان جوان است. او گفت که اگرچه فقط چند سال به مدرسه رفته است اما به آن‌ها پیوسته است.

متوجه شدم که او افسرده است و از او علتش را پرسیدم. او گفت که این اواخر نتواسته است به‌خوبی بخوابد. پیشنهاد دادم که عبارات: «فالون دافا خوب است، حقیقت، نیکخواهی، بردباری خوب است.» را تکرار کند.

او سپس گفت که پرسنل کادر کمیته روستایی است. او خجالت‌زده و افسرده بود چراکه این بار در انتخابات پیروز نشده بود. پرسیدم که آیا درباره فالون دافا می‌داند؟ اضافه کردم: «بعد از گوش دادن به سخنرانی استاد، احساس ناراحتی نخواهی کرد.» همچنین به او گفتم که پس از خروج از حزب برکاتی را بدست خواهد آورد و به او یک نشان یاد‌بود دافا دادم.

شوهرم توضیح داد چگونه حزب کمونیست چین در طول مبارزات سیاسی قبلی خود افراد زیادی را کشته است و چگونه حادثه خودسوزی میدان تیان‌آن‌من به‌منظور سرکوب فالون دافا صحنه‌سازی شده است. سپس متوجه شد که حزب کمونیست چه کارهایی انجام داده است و بسیار احساساتی شد. او می‌خواست حزب را ترک کند.

او ادای احترام کرد تا از ما تشکر کند، اما ما به او گفتیم که به جای تشکر از ما از استاد تشکر کند. من عکس استاد در جوآن فالون را به او نشان دادم. او در مقابل عکس استاد ادای احترام و گریه كرد. من خیلی تحت تأثیر قرارگرفتم و همراه با او گریه کردم.

پرسیدم آیا در روستایش تمرین‌کنندگان فالون دافا هستند و به او گفتم که آنها را مورد آزار و اذیت قرار ندهد. او گفت که هرگز در آزار و شکنجه شرکت نکرده است و زمانی که به خانه برگردد، همراه با همسرش به سخنرانی استاد گوش خواهد داد.

هنگام صحبت با آن مرد سالخورده میزان انرژی زیادی را احساس کردم و متوجه شدم که قدرت نیک‌خواهی می‌تواند تمامی عناصر بد در محیط را، که ممکن است کسی را از پذیرش حقیقت بازدارد، ازبین ببرد.

زمانی که اخیراً فا را مطالعه می‌کردم، استاد حرف بسیار بزرگ «نیک‌خواهی»(善)  در کتاب را به من نشان دادند. فهمیدم که باید بیشتر فا را مطالعه، خودم را به‌خوبی تزکیه کنم و موجودات ذی‌شعور بیشتری را نجات دهم.