(Minghui.org) گردشگران چینی وقتی در خارج از کشور هستند، اغلب این فرصت را پیدا می‌کنند تا درباره فالون گونگ آگاه شوند و گاهی اوقات حتی راهنمایان تور آنها را تشویق می‌کنند تا با تمرین‌کنندگان فالون گونگ ارتباط برقرار کنند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در بخش هوالین در ساحل شرقی تایوان در ۱۷ فوریه ۲۰۱۹، فعالیت‌هایی را در میدان ایستگاه قطار هوالین برگزار کردند. آنها حرکات تمرین فالون گونگ را به نمایش گذاشتند و با مردم درباره آزار و اذیت این تمرین در چین به دست حزب کمونیست چین صحبت کردند.

نشان دادن مجموعه پنجم از تمرینات فالون گونگ در مقابل ایستگاه قطار هوالین.

مردم تایوان دادخواست مبنی‌بر محکوم‌کردن آزار و شکنجه را امضاء کردند.

یک راهنمای تور با مشاهده تمرین‌کنندگان در ایستگاه قطار که مطالب اطلاع‌رسانی درباره فالون گونگ را توزیع می‌کردند، به سمت آنها رفت و نسخه‌ای از آن را درخواست کرد. او گفت که اگر مقداری از این مطالب را قبول کند، گردشگران چینی در گروهش نیز به تبعیت از او این مطالب را می‌پذیرند. درنتیجه، هر یک از اعضای گروه تور نسخه‌ای از مطالب را دریافت کردند.

گردشگری از استان گوانگ‌دونگ گفت: «از هر کشوری که دیدن می‌کنم، فالون گونگ را می‌بینم.» او گفت که استقامت و پایداری تمرین‌کنندگان تحسین می‌کند. او گفت: «امیدوارم بی‌گناهی فالون گونگ به‌زودی اعاده شود، زیرا این موضوع برای همه مردم چین بهترین چیز است.»

درحالی‌که تمرین‌کنندگان حرکات تمرین را انجام می‌دادند، گروه دیگری از گردشگران چینی از حرکات آنها تبعیت می‌کردند. یکی از تمرین‌کنندگان با گروه درباره اصول حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری فالون گونگ صحبت کرد.

تمرین‌کننده مزبور همچنین به گروه گفت که چگونه ح.ک.چ طی جنبش‌های سیاسی مختلف باعث مرگ بیش از ۸۰ میلیون نفر چینی شد. برخی از این گردشگران متوجه شدند که حزب کمونیست اساساً پلید است و موافقت کردند که از عضویت‌شان در حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) و سازمان‌های وابسته به آن کناره‌گیری کنند.

یک دانشجوی حقوق به تمرین‌کننده‌ای گفت: «هنگامی که در دبیرستان بودم، یکی از معلمان راهنما با همه دانش‌آموزان و معلمان درباره آزار و شکنجه و برداشت اعضای بدن از تمرین‌کنندگان فالون گونگ به دست ح.ک.چ صحبت کرد. او از همه ما درخواست کرد تا به فعالیت‌ها علیه آزار و شکنجه ملحق شویم. پس از آن دادخواست را امضاء کردم.»

او گفت که اخبار و گزارش‌ها در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که برداشت اعضای بدن از افراد زنده هنوز در چین ادامه دارد. او گفت که همه کسانی که درگیر این موضوع هستند، هم عاملان و هم شرکت‌کنندگان، مرتکب جرم شده‌اند و باید به دست عدالت سپرده شوند.

بانویی به نام خانم چن دادخواست را امضاء کرد و گفت که یکی از همکارانش نیز فالون گونگ را تمرین می‌کند. او می‌داند که فالون گونگ برای بهبود سلامت جسمی و ذهنی خوب است و گفت که همکارش تحت‌تأثیر تمرین فالون گونگ سرشار از سلامتی و سرزندگی است. سایر همکارانش نیز تمرین‌کننده مزبور را مورد تحسین قرار داده و می‌گویند که او شخصی بسیار مهربان و صمیمی است.