(Minghui.org) با فرارسیدن سال نوی چینی 2019، تمرین‌کنندگان فالون دافا گرم‌ترین تبریکات خود را برای بنیانگذار این تمرین، آقای لی هنگجی، ارسال می‌کنند. آنها همگی سال نو را به آقای لی تبریک می‌گویند.

مردم از همه اقشار جامعه فالون دافا را که به تمرینات آرام مدیتیشن و توضیح ساده اصول عمیقش معروف است، جشن می‌گیرند. این تمرین نخستین بار در ماه مه سال 1992 به عموم معرفی شد. از مدیران شرکت‌ها گرفته تا کارگران یقه‌آبی و کشاورزان همگی از این می‌گویند که چگونه تمرین فالون دافا کمک‌شان می‌کند در موقعیت‌های روزمره افراد بهتری باشند.

از زمانی که رژیم کمونیست چین به‌علت محبوبیت فراوان فالون گونگ، دستور آزار و شکنجه سراسری آن را صادر کرد، 20 سال می‌گذرد، اما اکثر تمرین‌کنندگان در باور خود ثابت‌قدم مانده‌اند. آنها در تبریکات خود قول دادند که در تمرین‌شان کوشاتر باشند و شرایطی را فراهم آورند تا افراد بیشتری درباره زیبایی این تمرین بدانند.

این مقاله مجموعه‌ای از 24 تبریک دریافتی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ در روستاهای چین، از جمله مناطق زیر را ارائه می‌دهد:

شهر یوشو، استان جیلین
شهر وووِی، استان گانسو
شهر آندا، شهر داچینگ، شهر هایلین، استان هیلونگ‌جیانگ
بخش جیانپینگ، استان لیائونینگ
شهر هنگشویی، استان هبی
شهر چنژو، استان هونان
شهر ویفانگ، بخش منگیین و شهر لایژو، استان شاندونگ
بخش کایجیانگ، استان سیچوان