(Minghui.org) خانم لی هژن، تمرین‌کننده فالون گونگ در استان هوبئی، به خاطر اعتقادش در 4 ژوئن 2018 دستگیر شد. او اخیراً به 4 سال حبس محکوم و به زندان زنان جاده بائوفنگ در شهر ووهان فرستاده شده است.

دستگیری خانم لیِ 72 ساله، در پارک ژونگشان در شهر ووهان اتفاق افتاد. مأموران اداره پلیس ونگجیادون بدون اطلاع خانواده‌اش او را به بازداشتگاهی فرستادند. ازآنجاکه او خودش به‌تنهایی زندگی می‌کند، خانواده‌اش متوجه هیچ چیز غیرعادی نشدند تا زمانی که بیش از 10 روز بعد به دیدنش رفتند. عروسش گزارش داد که محل زندگی خانم لی به‌طور وحشتناکی به‌هم‌ریخته و بسیاری از وسایل شخصی‌اش مفقود شده است.

روزی که خانم لی محکوم شده، مشخص نیست. خانواده‌اش هرگز از دستگیری یا محاکمه او اطلاعی نداشتند.

این اولین بار نیست که خانم لی به‌خاطراعتقادش مورد هدف قرار گرفته است. از زمانی که رژیم کمونیست چین در ژوئیه 1999 آزار و شکنجه فالون گونگ را شروع کرد، او چهار بار در بازداشتگاه شماره یک ووهان و بیش از یکسال در یک مرکز شستشوی مغزی زندانی شده است.

مقاله مرتبط:

اخبار بیشتر درباره آزار و شکنجه در چین – 14 ژوئن 2018 (17 گزارش)