(Minghui.org) از تمرین‌کنندگان فالون گونگ دعوت شد تا این تمرین مدیتیشن را برای کارکنان کالج در کالج تحصیلات تکمیلی واترفورد معرفی و پنج تمرین را برای آنها به نمایش بگذارند. این دعوت از سوی میشل دالی، رئیس بخش رسانه و موسیقی این کالج، در ماه فوریه صورت گرفت.

تمرین‌کنندگان، فالون دافا و اصول حقیقت، نیکخواهی و بردباری آن را معرفی کردند، تاریخچه مختصری از این تمرین معنوی ارائه دادند و درباره این صحبت کردند که تمرین دافا چطور برای‌شان سودمند بوده و چطور کمک‌شان کرده است تا در شغل و خانواده خود افراد بهتری شوند.

سپس تمرینات را به کارکنان و دانشجویان که مشتاق یادگیری آنها بودند، نشان دادند.

تمرین‌کننده‌ای نخستین تمرین از 5 مجموعه تمرین فالون گونگ را آموزش می‌دهد.

این تمرین‌کنندگان حاضران را از آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست رژیم کمونیست در چین نیز مطلع کردند، ازجمله کشتار تمرین‌کنندگان به‌خاطر اعضای بدن‌شان با مجوز دولت.

پس از اینکه تمرین‌کنندگان آزار و شکنجه را برای شورای بخش و شهر واترفورد در سال 2018 توضیح دادند، اعضای شورای به‌اتفاق آراء طرحی پیشنهادی را در راستای محکوم کردن آزار و شکنجه فالون گونگ در چین ارائه دادند که در آن آمده است:

1) این شورا از دولت ایرلند می‌خواهد که در اسرع وقت کنوانسیون مبارزه با قاچاق اعضای بدن انسان را که در 9 ژوئیه 2014 شورای اروپا آن را پذیرفت، تصویب و بدین وسیله عمل‌های غیرقانونی پیوند اعضا را جرم اعلام کند. دولت ایرلند قبلاً این کنوانسیون را امضاء کرده و آن در انتظار تصویب است.

2) این شورا از دولت ایرلند می‌خواهد تا به‌عنوان موضوعی دارای فوریت قاطعانه از دولت چین بخواهد که آزار و شکنجه فالون گونگ را متوقف و فوراً همۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ بازداشت‌شده و سایر زندانیان عقیدتی را آزاد کند. کمیته مشترک امور خارجه، تجارت و دفاع پارلمان این کشور، در 6 ژوئیه 2017، شهادت قانع‌کننده هیئت ممتاز متشکل از کارشناسان پزشکی و حقوقی بین‌المللی و ایرلندی را شنید؛ شهادت‌شان درباره برداشت اجباری اعضای بدن افراد زنده و سایر سوءرفتارهای شدید نقض حقوق بشر درخصوص میلیون‌ها تمرین‌کننده صلح‌جوی فالون گونگ.