(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در روز 23فوریه2019 در شهر کامپسی، منطقه‌ای در حومۀ جنوب غربی سیدنی رویدادی را برگزار کردند. آنها در این رویداد ضمن معرفی فالون گونگ، درباره آزار و شکنجه این روش معنوی صلح‌آمیز به‌دست حزب کمونیست چین با مردم صحبت کردند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در سیدنی در 23فوریه2019 تمرینات را به نمایش می‌گذارند.

رهگذری فالون گونگ را یاد می‌گیرد.

رهگذران چینی توقف می‌کنند تا نگاهی به پوسترها بیندازند. 

 یکی از ساکنان محلی: «می‌دانم فالون گونگ به مردم آموزش می‌دهد که مهربان و خوب باشند

منزل خاگندرا اهل نپال، از محل برگزاری رویداد تمرین‌کنندگان، یک چهارراه فاصله دارد. او به آنها گفت که پس از دیدن تمرینات فالون گونگ، می‌خواهد آن را یاد بگیرد.

او گفت: «این تمرینات را دوست دارم. عکس‌های زیادی گرفته‌ام. می‌دانم که فالون گونگ به مردم می‌آموزد که مهربان و خوب باشند.» او پرسید که کجا می‌تواند این تمرینات را یاد بگیرد و شماره تلفنش را به تمرین‌کنندگان داد.

معلم بازنشسته: فالون گونگ مفید است

فیلیپ پیلگریم

فیلیپ پیلگریم، معلم بازنشسته، نمایش تمرینات را تماشا کرد و بعد از آن گفت: «معتقدم که ح‌ک‌چ دیکتاتور است و به حقوق بشر یا آزادی احترام نمی‌گذارد.»

او گفت که فالون گونگ سودمند است و سیاست آزار و شکنجه‌ای که رژیم چین اتخاذ کرده‌است، جنایت شنیعی است.

او قدری از مطالب اطلاع‌رسانی را برداشت که به دوستانش بدهد.

دندانپزشک: حقیقت بر اهریمن پیروز خواهد شد

جونا

جوان، دندانپزشک، در همان نزدیکی کار می‌کند. او پس از مدتی گفتگو با تمرین‌کننده‌ای، نمی‌دانست که چرا حزب کمونیست چین پیروان فالون گونگ را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهد.

تمرین‌کننده برایش توضیح داد: «تعداد تمرین‌کنندگان فالون گونگ در آن زمان از تعداد اعضای حزب کمونیست چین بیشتر شد. رئیس حزب کمونیست چین، جیانگ زمین، به این موضوع حسادت کرد.»

جوانا با تعجب گفت: «فالون گونگ یک گروه صلح‌آمیز است. هیچ دلیلی برای نگرانی حزب وجود نداشت.»

او گفت که قبلاً درباره برداشت اجباری اعضای بدن افراد زنده به‌دست ح‌ک‌چ و با مجوز حکومت چین شنیده بود و فکر می‌کرد که آن شرارت‌آمیز و وحشتناک است. او گفت که مردم خوب در مواجهه با چنین آزار و شکنجه بی‌رحمانه‌ای، باید با هم به حمایت برخیزند؛ زیرا حقیقت بر اهریمن غلبه خواهد کرد.

رهگذران چینی از حزب کمونیست چین خارج می‌شوند

تمرین‌کنندگان به بسیاری از مردم چین درباره اهمیت خروج از حزب و سازمانهای وابسته به آن گفتند. برخی از رهگذران چینی تأیید کردند که حزب شرور است و همانجا از حزب خارج شدند.