(Minghui.org) مایلم افکارم درباره نوشتن مقاله‌هایی برای وب‌سایت مینگهویی را به‌اشتراک بگذارم.

1. اعتباربخشی به فا

وقتی از ما خواسته می‌شود که مقاله‌ای برای مینگهویی بنویسیم، برخی از تمرین‌کنندگان فکر می‌کنند که چیزی برای نوشتن ندارند یا نمی‌توانند به‌خوبی بنویسند. درواقع، کارهای کوچک در تزکیه‌مان نمی‌توانند بدون پیروی کردن از دافا به ‌سرانجام برسند. ما آنها را طبیعی درنظر می‌گیریم، اما آنها برای افراد عادی که متوجه می‌شوند ما از چنین استانداردهای اخلاقی بالایی پیروی می‌کنیم، فراتر از معمولی هستند و شگفت‌زده می‌شوند. دافا ما را ازخودگذشته ساخته است، بنابراین باید به جای اعتباربخشیدن به دستاوردهای خودمان در تزکیه، به فا اعتبار ببخشیم. درمقابل، آن معادل دزدیدن است اگر افراد عادی فکر کنند رفتار بسیار خوب‌مان به‌خاطر تلاش‌های فردی‌مان است و ربطی به تزکیه ندارد.

خانواده‌ و دوستان بسیاری از تمرین‌کنندگان دافا به حقیقت دافا آگاه شده‌اند و تصمیم گرفته‌اند در کنار دافا در مقابلِ آزار و شکنجه بایستند. باید گفتار و اعمال‌شان را که خواستار عدالت هستند، بنویسیم. بسیاری از مأموران پلیس متوجه شده‌اند که خوبی پاداش داده می‌شود و پلیدی مجازات می‌شود. برخی از آنها از تمرین‌کنندگان دافا محافظت یا آنها را از زندان آزاد کرده‌اند. برخی از دادستان‌ها و دادگاه‌ها اتهامات عنوان شده علیه تمرین‌کنندگان دافا در آزار و شکنجه را رد کرده‌اند. اگرچه امکان دارد که آنها کارهای نادرست انجام داده‌ باشند، اما اقدامات درست‌شان برای آنها امید به‌ارمغان آورده است. آن نتیجه‌ای از روشنگری حقیقت مصرانه تمرین‌کنندگان است. می‌توانیم درباره این نوع از کارها بنویسیم که به دافا نیز اعتبار می‌بخشند.

2. جزئیات مهم هستند

وقتی بادقت به گذشته فکر کنیم، هر تمرین‌کننده‌ای ماجراهایی از رشد شین‌شینگ دارد. اما برخی از ماجراها خیلی ساده و بدون جزئیات نوشته شده‌اند، که خواننده را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد یا باعث نمی‌شود که خواننده احساس کند آنجا حضور دارد.

می‌توانیم در پیش‌زمینه و وضعیت، جزئیات را به‌تفصیل بنویسیم، توضیح دهیم که چگونه تمرین‌کنندگان دافا دردِ رها کردن وابستگی‌های منافع دنیوی را با درنظر گرفتن سایرین قبل از خودشان متحمل شده‌اند. درباره روند رشد شین‌شینگ و بازخورد مردم به جزئیات بیشتری بپردازیم. وقتی خوانندگان ما متوجه ماجرای‌مان از آنچه که واقعاً اتفاق افتاده بشوند، بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند. برای افرادی که واقعاً نمی‌دانند چطور به‌خوبی بنویسند، هم‌تمرین‌کنندگان‌شان احتمالاً می‌توانند در نوشتن به آنها کمک کنند.

3 . درنظر گرفتن خوانندگان

باید گروه‌های مختلف خوانندگان را مد نظر داشته باشیم. مقاله‌های‌‌مان نباید آنها را سردرگم کنند. قبل از ارسال مقاله‌های‌مان، باید از خودمان بپرسیم، خوانندگان‌مان، ازجمله همسایگان‌، همکاران، پلیس، اعضای خانواده و افراد دیگری که به حقایق دافا آگاه نشده‌اند، پس از خواندن مقالات‌مان چه فکری خواهند کرد. نیک‌خواهی خالص و افکار درست می‌توانند قلب افراد را تحت تأثیر قرار دهد، اما نباید هیچ قصد تلافی‌جویانه‌ یا انتظارات غیرواقعی داشته باشیم که حزب کمونیست چین اعمال نادرست خود را اصلاح خواهد کرد. ضمناً باید نیکنامی وب‌سایت مینگهویی و امنیت افراد دیگر را مدنظر داشته باشیم.

4. رها شدن از احساسات

ما قطعاً می‌توانیم تجربیات دردناک‌مان از آزار و شکنجه را با اعضای خانواده‌مان به‌اشتراک بگذاریم. آنها باید احساسات واقعی‌‌مان را  ‌بدانند و اینکه به حمایت‌شان نیاز داریم. برخی از هم‌تمرین‌کنندگان فکر می‌کنند که باید همه چیز را خودشان به تنهایی تحمل کنند و احساسات‌شان درباره اینکه تحت رفتار ظالمانه قرار گرفتند را به‌اشتراک نگذارند. برخی دلواپس اعضای خانواده خود هستند که اگر آنها بدانند که چطور تحت آزار و شکنجه قرار گرفتیم، خیلی نگران می‌شوند. اما خانواده‌شان امکان دارد احساس همدردی برای تمرین‌کنندگان را ازدست بدهند، فکر کنند که آنها احساسات ندارند. دلیلی که ما تجربه‌مان را به‌اشتراک می‌گذاریم برای این نیست که تقاضای کمک کنیم، بلکه به این دلیل است که آزار و شکنجه را افشا کنیم و به خانواده‌مان فرصتی برای تشخیص درست و نادرست بدهیم. اگر آنها تصمیم بگیرند که به تمرین‌کنندگان دافا کمک کنند، برای آنها فرصت بسیار خوبی است که تقوای خود را بنا نهند.

مردم بسیاری توسط دروغ‌های حزب کمونیست چین درباره خودسوزی میدان تیان‌آن‌من، اعتراض مسالمت‌آمیز 25 آوریل و ادعای مرگ 1400 نفر فریب خورده‌اند. برخی از اعضای خانواده تمرین‌کنندگان به‌خاطر ترس‌شان از آزار و شکنجه، به‌جای سرزنش حزب کمونیست چین به‌خاطر آزار و شکنجه، تمرین‌کنندگان دافا را سرزنش کرده‌اند. آنها فکر می‌کنند نمی‌توانند با حزب مبارزه کنند، به سرشت اهریمنی حزب آگاه نیستند، یا ایمان درست‌مان را درک نمی‌کنند. اگر صحبت کردن با آنها سخت است، می‌توانیم تجربیات و افکارمان را با نیک‌خواهی بنویسیم طوری‌که آنها موقعیت خواندن آنها را بارها داشته باشند. این کار به آنها کمک خواهد ‌کرد افکار بد را در ذهن‌شان ازبین ببرند.

از اعضای خانواده‌ام خواستم تا شکایت کیفری‌ام علیه جیانگ زمین را قبل از ارسال بررسی کنند. برخی از اعضای خانواده‌ام بارها آن را خواندند و شجاعتم را تحسین کردند. آنها شروع به درک بهتر دافا کردند. برخی از آنها از آگاه شدن شرارت آزار و شکنجه شوکه شدند. بعداً درباره جزئیات تجربه‌ام و حقایق دافا، نامه دیگری برای خانواده‌ام نوشتم. آنها به درک ‌بیشتری رسیدند.

مطالب بالا درک شخصی‌ام هستند. لطفاً به هر مطلب نادرستی اشاره کنید.