(Minghui.org) چند روز پیش، این فرصت را داشتم که از ویتنام دیدن کنم. هر کجا رفتم، شاهد روشنگری حقیقتِ تمرین‌کنندگان فالون گونگ ویتنامی بودم.

آنها در هانوی، جزیره کات با، و سایر مکان‌ها، تنها یا در گروه‌های دو تا چهار نفره فعالیت می‌کردند. پوستر‌ها را نگه می‌داشتند، درباره فالون گونگ توضیح می‌دادند و درباره آزار و اذیت این تمرین به دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) با گردشگران چینی صحبت می‌کردند.

دورنمای منظره ها لونگ بی، ویتنام

در ها لونگ بی، خانم ویتنامی جوانی را دیدم که در محوطه پارکینگ ایستاده بود. او لباس مرتبی پوشیده بود و آلبوم عکس بزرگی را در دست داشت.

او به گردشگرانی که ناهارشان را به پایان رسانده بودند، حقیقت فالون گونگ را نشان می‌داد. شش یا هفت گردشگر چینی او را احاطه کرده بودند که با یکدیگر صحبت می‌کردند. به سمت آنها رفتم و صدای گردشگری را شنیدم که می‌گفت: «متشکرم! از حرف‌های خوب شما متشکرم!»

وقتی با دقت بیشتری نگاه کردم، دیدم که آلبوم بزرگ عکسش باز بود. عرض آن در حدود ۵۰ یا ۶۰ سانتیمتر و ارتفاع آن۳۰ یا ۴۰ سانتیمتر بود. هربار می‌شد یک صفحه را ورق زد.

در هر دو طرف تصاویر بزرگی وجود داشتند. هر صفحه دارای عنوان بزرگی در بالای صفحه، تصویر و توضیحات تصویر بود. تصاویر روشن و جذاب بودند.

موضوعات تصاویر شامل چگونگی اشاعه فالون گونگ در بیش از ۱۰۰ کشور، حادثه خودسوزی در تیان‌آن‌من که به دست ح.ک.چ صحنه‌سازی شد، برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ به دست ح.ک.چ با مجوز حکومت، شکایات کیفری علیه جیانگ زمین (رئیس‌ پیشین ح.ک.چ، که آزار و اذیت را آغازکرد)، سنگ پیدا شده در پینگتون، گوییژو با عبارت «حزب کمونیست چین محکوم به نابودی است» حک شده روی آن و غیره بودند.

هنگامی که بسیاری از گردشگران ناهار‌شان را به پایان رساندند، راهنمای تور از آنها خواست تا سوار اتوبوس شوند. خانمی که آلبوم عکس‌ها را در ‌دست داشت، به‌آرامی در کنار راهنما ایستاد، به‌طور موزونی صفحات آلبوم را ورق می‌زد تا افرادی که درحال سوار شدن بودند بتوانند آنها را ببینند و کسانی که در داخل اتوبوس بودند نیز می‌توانستند صفحات را از طریق پنجره‌ها ببینند.

درحالی‌که اتوبوس دور می‌شد، او برایشان دست تکان داد و گردشگران نیز برایش دست تکان دادند.

در سال‌های اخیر، حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار گردشگر چینی هر ساله به ویتنام سفر کرده‌اند.