(Minghui.org) تمرین‌کنندگان از سیدنی، غرب استرالیا، ملبورن و نیو سات ولز در استرالیا، و روتوروا، ولینگتن و کریستچرچ در نیوزیلند، روز جهانی فالون دافا و بیست و هفتمین سالگرد معرفی فالون دافا به عموم را جشن می‌گیرند! آنها با کمال احترام سالروز تولد استاد بزرگوار را تبریک می‌گویند!

این تبریک‌ گویندگان از مکان‌های زیر درود و شادباش گفتند:

تبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگان در ملبورن، استرالیاتبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگان در غرب استرالیاتبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگان در سیدنیتبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگان در گروه مطالعه فا چتسوود در سیدنیتبریک به استاد لی از طرف خانواده تمرین‌کننده‌ای در سیدنیتبریک به استاد لی از طرف مادر و پسری در سیدنی که فالون دافا را تمرین‌کنندتبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگان در روتوروا، نیوزلندتبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگان در نیوزلندتبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگان در ویلینگتنتبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگان در گروه مطالعه فا در ویلینگتن

تبریکاتی همچنین برای استاد دریافت شدند که عبارتند از:تمرین‌کننده جوانی در سیدنیخانواده چهار نفره تمرین‌کننده‌ای در سیدنیدو خواهر در کریستچرچ در نیوزیلندتمرین‌کننده‌ای در حومه شهر نیو سات ولز در استرالیا