(Minghui.org) تمرین‌کنندگان از سراسر مالزی روز جهانی فالون دافا و بیست و هفتمین سالگرد معرفی فالون دافا به عموم را جشن می گیرند. آنها با کمال احترام سالروز تولد استاد بزرگوار را تبریک می‌گویند!

این تبریک‌ گویندگان از مکان‌های زیر درود و شادباش گفتند:

تبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگان در کوالالامپور، سلانگورتبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگان در جوهور بهرو، جوهورتبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگان در کلوانگ، جوهورتبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگان در پنانگتبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگان جوان در پراکتبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگان جوان در پراکتبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگانی که حقایق را برای گردشگران در خیابان آلور کوالالامپور روشن می‌کنندتبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگانی که حقایق را برای گردشگران در خیابان آلور کوالالامپور روشن می‌کنندتبریک به استاد لی از طرف خانواده سه نفره‌ تمرین‌کننده‌ای از چین که در مالزی اقامت دارندتبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگان در تانجونگ مالیم، پراکتبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگان چینی که در مالزی اقامت دارندتبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگانی که به‌طورموقت در مالزی اقامت دارندتبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگانی که به‌طورموقت در مالزی اقامت دارندتبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگانی که به‌طورموقت در مالزی اقامت دارندتبریک به استاد لی از طرف تمرین‌کنندگانی که به‌طورموقت در مالزی اقامت دارند