(Minghui.org) تمرین‌کنندگان در منطقه نیویورک روز جهانی فالون دافا و بیست و هفتمین سالگرد معرفی فالون دافا به عموم را جشن می‌گیرند!

این تبریک‌ گویندگان از مکان‌های زیر درود و شادباش گفتند:

تمرین‌کنندگان فالون دافا در مجمع فالون دافا در دانشگاه نیویورک روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند!

تمرین‌کنندگان جوانان در اپک تایمز و گروه رسانه تلویزیونی ان‌تی‌دی در نیویورک روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند و با کمال احترام تولد استاد را تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان فالون دافا در نیویورک با کمال احترام تولد استاد را تبریک می‌گویند! تمرین‌کنندگان فالون دافا در دانشگاه فی‌تیان - سایت ساختمانی میدلتون در نیویورک با کمال احترام تولد استاد را تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان از تایوان که در نیویورک اقامت دارند با کمال احترام تولد استاد را تبریک می‌گویند!تبریکاتی برای استاد همچنین از طرف خانواده تمرین‌کننده‌ای در نیویورک ارسال شده است.