(Minghui.org)

مجلس ایالت مین قطعنامه مشترکی را در حمایت از خاتمه برداشت اجباری اعضای بدن در جمهوری خلق چین، تصویب می‌کند

مجلس ایالت مین: از چپ به راست؛ سناتور رابرت فولی (از حامیان)، نماینده رابرتز- لوِول (از حامیان)، دو تمرین‌کننده از ایالت مین، سناتور مارک لاورنس (پیشنهاددهنده قطعنامه)

مجلس ایالت مین در تاریخ 7مه2019 قطعنامه مشترک اس. پی. 574 را در راستای حمایت از خاتمه برداشت اجباری اعضای بدن در جمهوری خلق چین تصویب کرد.

در این قطعنامه آمده که کشتار دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی در چین وجود دارد و تعداد زیادی از این زندانیان عقیدتی تمرین‌کنندگانِ تمرین معنوی فالون گونگ هستند که به‌خاطر استفاده از اعضای بدن‌شان در عمل‌های پیوند عضو تحت برداشت اعضای بدن‌شان قرار می‌گیرند.

سیستم پیوند عضو در چین اصول راهنمای سازمان بهداشت جهانی در رابطه با قابلیت ردیابی و شفافیت در مسیرهای تهیه اعضای بدن را رعایت نمی‌کند و دولت چین در برابر تحقیق و بررسی مستقل درخصوص این سیستم مقاومت کرده است.

کمیته سازمان ملل علیه شکنجه و گزارشگر ویژه آن درخصوص شکنجه، خواستار افزایش پاسخگویی و شفافیت در سیستم پیوند اعضای بدن چین و مجازات افرادی شده‌اند که مسئول این سوءرفتارها هستند.

علاوه بر این، در سال 2016 کنگره ایالات متحده قطعنامه شماره 343 مجلس نمایندگان را به تصویب رساند- «ابراز نگرانی درباره گزارش‌های موثق درخصوص برداشت نظام‌مند اعضای بدن زندانیان عقیدتی در جمهوری خلق چین بدون رضایت آنها و با مجوز دولت، از جمله تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ و اعضای سایر گروه‌های مذهبی و اقلیت‌ها.»

مجلس‌های 10 ایالت در ایالات متحده قطعنامه‌های مشابهی را در محکومیت جنایت برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان عقیدتی در چین با مجوز دولت، تصویب کرده‌اند.

این قطعنامه جوامع پزشکی در ایالت مین را نیز تشویق می‌کند که درباره خطرات سفر به چین برای پیوند عضو، به شهروندان این ایالت آموزش دهند تا مانع از درگیرشدن ناخواسته آنها در قتل به شکل برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان عقیدتی شوند.

این قطعنامه را سناتور مارک لارنس مطرح کرد و مورد حمایت سناتور رابرت فولی و نماینده تیفانی رابرتز- لوول قرار گرفت.

اس‌پی0547، یکصد و بیست و نهمین جلسه مجلس ایالت مین- قطعنامه مشترکی که از خاتمه برداشت اجباری اعضای بدن در جمهوری خلق چين حمایت می‌کند.