(Minghui.org) آزار و شکنجه فالون دافا یا همان فالون گونگ طی 20 سال گذشته همچنان در چین ادامه داشته است. با گذشت زمان، تعداد بیشتر و بیشتری از مردم به حقایق فالون گونگ آگاه شده‌اند و برخی می‌خواهند آن را یاد بگیرند.

فالون دافا بر پایه اصول جهانی حقیقت، نیکخواهی و بردباری استوار است و بسیاری از مردم بعد از شروع این تمرین، پیشرفت چشمگیری را در وضعیت سلامتی خود تجربه کرده‌اند.

وب‌سایت مینگهویی هر روز نامه‌های بسیاری را از چین دریافت می‌کند؛ نامه‌هایی که گزارش می‌دهند چگونه حالا مردم حقیقت را درک و از تمرین‌کنندگان فالون دافا حمایت می‌کنند. در اینجا چند نمونه از آنها ارائه شده است.

«خیلی باملاحظه هستید که به من می‌گویید!»

تمرین‌کننده‌ای یک بار به مردی درباره فالون دافا گفت. او توضیح داد که چگونه فالون دافا به مردم می‌آموزد براساس اصول حقیقت، نیکخواهی و بردباری، فرد خوبی باشند. سپس توضیح داد که چگونه حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) مردم را به انجام اعمال بد و استفاده از خشونت تشویق می‌کند و در نتیجه کل جامعه را به فساد می‌کشاند، تاریخ ح.ک.چ به کشتارهای بی‌پایان آلوده است و فروپاشی‌اش اجتناب‌ناپذیر است. او در ادامه گفت که تنها راه فرار، خروج از حزب کمونیست چین است و هرکسی این کار را انجام دهد، برکت نصیبش می‌شود.

آن مرد به‌طور چشمگیری تحت تأثیر قرار گرفت و اظهار کرد: «شما خیلی باملاحظه هستید که وقت‌ می‌گذارید و این را به من می‌گویید! به اعتقاد من برای خودتان تقوا جمع می‌کنید.»

دوستی تازه

یک تمرین‌کننده فالون دافا خانمی را دید که در ویلچری کنار شوهرش نشسته بود. او به این تمرین‌کننده گفت که از جوانی کمردرد و پادرد دارد و راه رفتن برایش مشکل است.

این تمرین‌کننده درباره برخی از بهبودی‌های معجزه‌آسایی به او گفت که مردم پس از شروع تمرین دافا تجربه کرده‌اند، از جمله درباره بهبودی خودش.

آن زن گفت که می‌خواهد بلافاصله فالون دافا را یاد بگیرد، بنابراین این تمرین‌کننده قول داد به دیدارش برود و فالون دافا را به او بیاموزد. شوهرش هم خوشحال به‌نظر می‌رسید و آدرس خانه‌‌شان را به او داد.

وقتی این تمرین‌کننده به خانه آنها رفت، خانم درحالی که با دستانش از دیوار کمک می‌گرفت، به‌آرامی به سمت در آمد و آن را باز کرد. او از دیدن این تمرین‌کننده بسیار خوشحال شد. شوهرش سر کار و او در خانه تنها بود. فرزندشان نیز در شهر دیگری کار می‌کرد.

اگرچه او این تمرین‌کننده را فقط یک بار ملاقات کرده بود، به او اعتماد و خیلی احساس نزدیکی می‌کرد. او معتقد است که فالون دافا مهربانی را ترویج می‌دهد و از مردم حمایت می‌کند.

مأمور پلیس فالون دافا را می‌آموزد

یکی از بستگان یک مأمور پلیس فالون دافا را تمرین می‌کند، بنابراین آن مأمور می‌دانست که فالون دافا یک روش تزکیه در مدرسه بودا و در بهبود سلامتی مؤثر است و می‌خواست آن را یاد بگیرد.

او یک ویدئوی سخنرانی را از برادرخانمش گرفت و هر روز به سخنرانی‌های استاد و موسیقی دافا گوش می‌دهد.

خروج از ح.ک.چ

به دبیرستانی رفتم و نگهبانی را دیدم که هدف نهایی کمونیسم را می‌خواند. او گفت که آن کتاب بسیار خوبی است و از حزب کمونیست چین خارج شده است.

آن مرد سابقاً در مدرسه دیگری کار می‌کرد که معلم زبان چینی آن مدرسه تمرین‌کننده فالون دافا بود. معلمان و دانش‌آموزان آن مدرسه احترام زیادی برای آن تمرین‌کننده قائل بودند، اما با وجود این هم ح.ک.چ او را تحت آزار و شکنجه قرار داد و چند سال به اردوگاه کار اجباری فرستاد. این رویداد چهره حقیقی ح.ک.چ را به بسیاری از مردم نشان و به آنها انگیزه داد تا حزب را ترک کنند.

«از شما حمایت می‌کنم!»

تمرین‌کننده‌ای به یک مقام رسمی درباره آزار و شکنجه فالون دافا گفت و اینکه چگونه ح.ک.چ حقه خودسوزی در میدان تیان‌آن‌من را صحنه‌سازی کرد تا انزجار را علیه فالون دافا برانگیزاند.

این تمرین‌کننده درباره سنگ بزرگی در استان گوئیژو نیز به او گفت؛ سنگی که رویش عبارت «حزب کمونیست چین نابود می‌شود» نوشته شده است. این تمرین‌کننده به آن مرد گفت که اگر از حزب کمونیست چین خارج شود، برکت نصیبش خواهد شد.

آن مقام رسمی بعد از گوش دادن به حرف‌های این تمرین‌کننده دست راست خود را بالا برد و گفت: «از شما حمایت می‌کنم!»