(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا حامل انرژی هستند و همه چیزهایی که می‌گوییم و کارهایی که انجام می‌دهیم انرژی به بیرون می‌فرستند. ممکن است چیزی اتفاق نیفتاده باشد اما اگر بگوییم که اتفاق خواهد افتاد به واقعیت تبدیل شود. بنابراین، باید همیشه هر فکر و هر رفتارمان را تماشا کنیم.

تزکیه‌کننده الف: ازبین بردن افکار نادرست

تزکیه‌کننده الف قبل از سال نوی چینی  2019 دچار علائم شدید کارمای بیماری شد و نزدیک بود بمیرد. پس از نگاه به درون، متوجه شد که این مداخله اتفاق افتاده است، زیرا اغلب فکر می‌کرد، «زندگی تا سن 50 سالگی، کافی است.»

شبی که او 50 ساله شد، دست‌های بزرگی از بُعدهای دیگری گردن او را چنان محکم گرفته بود که نمی‌توانست صحبت یا حرکت کند. ظاهراً نيروهاي کهن آمده بودند که زندگی‌اش را بگیرند.

تزکیه‌کننده الف بلافاصله نام استاد لی را فریاد زد و از ایشان کمک خواست. سپس او از فا برای ارزیابی وضعیت بحرانی‌اش استفاده کرد و تمام افکار نادرستش را ازبین برد. سپس همه چیز خوب شد.

تزکیه‌کننده ب: سست شدن در تزکیه

تزکیه‌کننده ب خیلی اوقات آموزه‌های دافا را مطالعه نمی‌کرد و تمرینات را به‌طور مرتب انجام نمی‌داد.

او وقتی در اجابت مزاج مشکل داشت، قرص مصرف می‌کرد، و هنگامی که چشمانش خشک می‌شد، قطره چشم استفاده می‌کرد. یک روز هنگامی که از قطره چشم استفاده کرد احساس سرگیجه کرد، چشمش به‌شدت درد گرفت و بینایی‌اش تار شد. متوجه شد که نباید از قطره چشم استفاده می‌کرد و از استاد کمک می‌خواست. بعد از مدتی خوب شد.

تفاوت بین یک موجود الهی و یک انسان از یک فکر نشأت می‌گیرد، یک فکر نادرست، باعث ایجاد عواقب منفی برای تزکیه‌کننده می‌شود.

تزکیه‌کننده پ: اصلاح هر فکر

تزکیه‌کننده پ پس از سال نو چینی بیان کرد: «در طول تعطیلات خیلی سرم شلوغ شده بود و مغزم به‌خوبی کار نمی‌کند ...» او همچنین کارهایی را انجام می‌داد که با فا مطابقت نداشت.

او هنگام شمردن پول، اسکناس‌هایی که در مجموع به مبلغ 70 یوآن بود، را 7 یوآن می‌شمرد، اگرچه هم‌تمرین‌کنندگان چندین بار اشتباهش را تصحیح کردند. در حالی که به آن 70 یوآن اشاره می‌کرد، هنوز اصرار داشت، «آیا این 7 یوآن نیست؟ برای شما چه اتفاقی افتاده است؟»

دلیلم از به‌اشتراک گذاشتن این ماجرا با تمرین‌کنندگان این است که بگویم ازآنجاکه ما تزکیه‌کننده هستیم، گفته‌های‌مان دارای انرژی است. حتی اگر چیزی آنگونه نباشد، ممکن است چنین شود. همه ما باید دائماً هر فکر و رفتارمان را اصلاح کنیم.