(Minghui.org) در یک جامعه عادی، زندان جایی برای محبوس کردن مجرمان است. اما، در چینِ امروز، صدها هزار نفر از تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان هستند، فقط به این دلیل که به فالون گونگ اعتقاد دارند که روش تزکیه‌ای  براساس اصول «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری» است.

اما، مردم بیشتر و بیشتری آگاه شده‌اند که فالون گونگ چیست و می‌دانند که تمرین‌کنندگان افراد خوبی هستند.

«با حقیقت، نیکخواهی، بردباری او را تحت تأثیر قرار بده»

زنی به‌خاطر راه‌اندازی یک وب‌سایت قمار دستگیر شد. او خلق و خوی بد و صدای بلندی داشت. حتی وقتی با افراد درباره مسائل معمولی صحبت می‌کرد به نظر می‌رسید که درحال جنگ و جدال با کسی است. او بعداً به بخشی منتقل شد که تمرین‌کننده‌ای را در آنجا حبس کرده بودند.

یکی از نگهبانان به تمرین‌کننده گفت: «از او می‌خواهیم که در کنارت باشد. می‌خواهم که با «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری» او را تحت‌تأثیر قرار دهی. مجبور نیستی با او صحبت کنی.»

تمرین‌کننده با زن مزبور درباره فالون گونگ صحبت و به او کمک کرد تا از حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) کناره‌گیری کند. اخلاق بدش بهبود یافت و بعداً به بخش دیگری منتقل شد.

ابراز نگرانی نگهبان زندان برای رفاه و سلامتی تمرین‌کننده

نزدیک به فصل زمستان بود که یکی از تمرین‌کنندگان در بازداشتگاه محلی در شمال چین محبوس شد.

یک روز، درحالی‌که همه تلویزیون تماشا می‌کردند، نگهبانی نام آن تمرین‌کننده را صدا زد. او از تمرین‌کننده پرسید: «آیا لباس‌های پنبه‌ای داری؟»

سایر بازداشت‌شدگان با شگفتی به تمرین‌کننده نگاه کردند.

در بازداشتگاه یک قانون وجود داشت مبنی‌بر اینکه بازداشت‌شدگان مجاز به پوشیدن لباس‌های خودشان نیستند. آنها باید برای لباس‌های متحدالشکلی که در بازداشتگاه می‌پوشند، هزینه پرداخت کنند. هزینه یک دست کامل لباس‌های پنبه‌ای حدود ۳۰۰ یوآن است.

این نگهبان سال گذشته لباس مخصوص پنبه‌ای برای این تمرین‌کننده خرید. بعدها این تمرین‌کننده به بخش دیگری منتقل شد. نگهبان به‌وضوح نگران بود که ممکن است لباس زمستانی نداشته باشد.

فشار خون به حالت عادی بازگشت

خانمی به بخشی منتقل شد که تمرین‌کننده‌ای در آن محبوس بود. او فشار خون بالایی داشت و حتی پس از مصرف دارو نیز همچنان بالا باقی مانده بود.

نگهبان به تمرین‌کننده‌ای گفت: «او را کنار تو قرار ‌می‌دهم. لازم است با او صحبت کنی.»

تمرین‌کننده فکر کرد که این فرصتی واقعاً عالی است که با او درباره فالون گونگ و آزار و اذیت صحبت کند.

محل نشستن زندانیان ثابت است. پس از اینکه این محل‌مشخص شد، هیچ‌کسی اجازه ندارد آن را تغییر دهد.

تمرین‌کننده با او درباره فالون گونگ صحبت و به او کمک کرد تا از ح.ک.چ خارج شود.

دو روز بعد پزشک فشار خون او را اندازه گرفت. پس از اینکه بازگشت، سکوت کرد و یک هم کلمه نگفت.

تمرین‌کننده از او پرسید که آیا فشار خونش خوب است یا خیر. او به تدریج گفت: «فشار خونم ۷/۱۲ است. اما زمانی که در منزل بودم، فشار خونم ۱۴ بود، با وجود اینکه هر روز دارو مصرف می‌کردم.»

پس از دو روز، مجدداً آزمایش شد و به من گفت که فشار خونش ۸/۱۲ است.

صبح روز بعد، نگهبان درباره فشار خونش پرسید و او پاسخ داد که ۸/۱۲ است. نگهبان بعد از شنیدن حرفش گفت: «آیا این طبیعی نیست؟»