(Minghui.org) شب گذشته،‌ هنگام فرستادن افکار درست شاهد صحنه‌ای تماشایی بودم، انواع مختلف موجودات اهریمنی از کیهان وارد سطح جهان بشری شدند. این موجودات اهریمنی عناصر منحرف و فاسد سطوح مختلف کیهان بوده و به موجودات اهریمنی پشت هرکدام مرتبط بودند که تصاویر مختلفی را نمایش می‌دادند. همه آنها سیاه رنگ بودند. با توجه به سطوح آنها، برخی ظاهری کاملاً سیاه داشتند، برخی دارای سر سیاه و برخی نیز دارای لکه‌های کوچک سیاه روی لباسشان بودند و غیره.

شیاطین: منحرف‌شده از فا

بنا بر مشاهداتم، اکثر عوامل اهریمنی در کیهان پس از سالهای زیادِ اصلاح فا نابود شده‌اند. گرچه عناصر اهریمنی باقی مانده نسبتاً کوچک هستند، اما هنوز حجم عظیمی از آنها وجود دارند. به‌عنوان مثال، در مقایسه با میلیاردها عامل اهریمنی، صدمیلیون مقدار کمی است. اما در سه قلمرو، مقدار زیادی است. آنها به ساختار کیهان مربوط هستند که اصلاح فا به آن نرسيده است. آنها عناصری از سیستمهای کیهان را دارند که هنوز به وسیله فا اصلاح نشده‌اند، شامل عناصر اهریمنی باقی مانده در زمان‌مکان کیهان مربوط به بخش‌هایی که شاگردان دافا در آنجا به‌خوبی تزکیه نکرده‌اند.

تجلی عناصر اهریمنی در این دنیا موجودات عجیبی مانند انواع کرم ها و مارها هستند. آنها به‌طور غیرمنطقی مردم را کنترل و نیش می‌زنند و قصد دارند مردم بیشتری را نابود کنند. امروزه مردم توسط افکار و اعمال نادرست، تلفن همراه، پول و اموال، میل به قدرت، شهوت، مواد مخدر و همجنسگرایی کنترل می‌شوند. اینها برخی از شیوه‌هایی هستند که آنها با افراد مداخله می‌کنند.

آنها با تمرین‌کنندگان از طریق معطوف کردن توجه‌شان به چیزهای دیگر، مانع شدن از اینکه ذره‌ای از فا باشند و غیرمنطقی کردن آنها در ارتباط با وابستگی‌های‌شان، مداخله می‌کنند.

اهریمنان و بسیاری از عناصر مربوط به کیهان قدیم اغلب از نقاط ضعف و شکاف‌های تمرین‌کنندگانی استفاده می‌کنند که صادق نیستند، از خودشان اراده ندارند، تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازند و به درون نگاه نمی‌کنند. در نتیجه، تحت آزار و شکنجه یا در معرض کارمای بیماری قرار می‌گیرند و در خانواده یا در محل کار دچار مشکل می‌شوند.

همه چیز به مرحله نهایی رسیده است. اینکه آیا یک موجود می‌تواند از منیت رها شود، تعیین می‌کند که آیا آن موجود متعلق به موجودات قدیمی است یا موجودات جدید. دیدم بسیاری از تمرین‌کنندگان عناصر خودخواهانه زیادی دارند. آنها برای به کمال رسیدن خودشان تزکیه می‌کنند. این بسیار خودخواهانه و کاستی بزرگی است. بعضی از تمرین‌کنندگان فقط به دنبال توجیهاتی هستند که زندگی آسوده‌ای را بگذرانند. اینها شکاف هستند که نیروهای اهریمنی از آنها بهره می‌برند و فضایی را برای آنها ایجاد می‌کنند تا بیاسایند و به مردم آسیب برسانند.

قدرت الهی و خرد

می‌خواهم آنچه هنگام فرستادن افکار درست تمرین‌کنندگان دافا به‌عنوان بدنی واحد دیده‌ام را با شما به اشتراک بگذارم. آن بسیار قدرتمند است.

زمانی که تمرین‌کنندگان به‌عنوان بدنی واحد افکار درست می‌فرستند، افکار درست، بسیار قدرتمند هستند، در همه جهات می‌درخشند، کیهانهای زیادی را روشن می‌کنند و موجودات خدایی و بوداهای کل جهان شگفت‌زده می‌شوند. وقتی جنبۀ الهی تمرین‌کنندگان دافا نقش خود را ایفاء می‌کند، به نظر می‌رسد که هزاران هزار موجود روشن‌‌بین، عوامل اهریمنی را از بین می‌برند. درستی کیهان باشکوه نمایش داده می‌شود.

پاک کردن عوامل اهریمنی فقط در یک بُعد اتفاق نمی‌افتد، بلکه در بسیاری از بعدها رخ می‌دهد. سرزمین اصلی چین، میدان مبارزه اصلی‌ در پایین‌ترین سطح است. آن به مناطق جنگی با اندازه‌های مختلف تقسیم می‌شود. تمرین‌کنندگان دافا و بسیاری از موجودات الهی با تواناییهای متفاوت و شخصیتهای مختلف مسئول نابودی نیروهای اهریمنی هستند. تمرین‌کنندگان و موجودات الهی صالح در یک منطقه با همتایان خود در سایر مناطق جنگی همکاری و به‌عنوان بدن واحد مبارزه می‌کنند.

تمرین‌کنندگان دافا از بعدهای مختلف می‌آیند، درحالیکه قدرتهای الهی و تواناییهای فوق‌طبیعی مختلف را با خود می‌آوردند. افکار درست تمرین‌کنندگان دافا به‌‌عنوان کل، بسیار قدرتمند هستند. تمرین‌کنندگان انواع قدرتهای الهی را نمایش می‌دهند. هنگامی که شخصیت واقعی آنها نشان داده می‌شود، آنها لطیف و باشکوه هستند، زیرا از بخش‌های مختلف کیهان آمده‌اند، لباس‌های مختلفی می‌پوشند، ابزارهای مختلف فا را دارند و سرشان به رنگ‌های مختلف است. آنها مقدس و عالی و موجوداتی هستند که توسط آفریدگار ایجاد شده‌اند. در این لحظه مهم، آنها قدرت و خرد الهی‌شان را نشان می‌دهد.

دیدم که آن دسته از تمرین‌کنندگانی که از شدت شکنجه کشته ‌شدند، تبدیل به موجودات الهی شده بودند. اینطور نبود که آنها فقط در بُعد‌های خود منتظر باشند و هیچ کاری انجام ندهند. آنها هر کاری که می‌توانستند را انجام می‌دادند. به‌عنوان مثال، آنها به‌دلیل آزار و شکنجه اهریمن درگذشتند، و آن عوامل پشت این آزار و شکنجه‌ها با عواقب اعمال‌شان مواجه خواهند شد. موجودات الهی صالح در کیهان علیه موجودات اهریمنی باقی مانده، جنگ نهایی را به راه انداختند. این خود نمایشی از وقار و عظمت دافا بود و همچنین نشان داد که دافا نمی‌تواند خدشه‌دار شود.

این نبرد نهایی تمام‌عیار و پوشش دهندۀ تمام حوزه‌ها، برای اهریمن فرار را ممکن می‌ساخت. عناصر صالح بیشتری در این جهان ظاهر می‌شدند. آن موجودات الهی که پیش از این فقط ناظر بودند و هیچ کاری نمی‌کردند، برای از بین بردن اهریمن ملحق می‌شدند. موجودات کنترل‌کنندۀ جهان، به‌تدریج نقش مثبتی ایفاء می‌کردند. بسیاری از موجودات اهریمنی نمی‌خواستند نقش بدی را ایفاء کنند و کنترل خود را بر عوامل اهریمنی از دست دادند. آنها نمایش‌های تحت کنترل نیروی گسترده اصلاح فای استاد بودند.

زمانی که صحنه همکاری کامل و یکپارچۀ تمرین‌کنندگان دافا و موجودات الهی صالح را دیدم، به گریه افتادم. اگرچه در این جهان بشری کارهای مختلفی را باید انجام دهیم، تمایل ما به همکاری نمی‌تواند تغییر کند. قلب ما برای همکاری و هماهنگی با دافا نمی‌تواند تغییر کند. تنها پس از آن می‌توانیم به‌طور حقیقی وضعیت بدون غفلت و کاستی را نشان دهیم و به فضیلت بی‌حد و مرز دافا را اعتبار ببخشیم. این شرایطی است که تمرین‌کنندگان وقتی در حال تزکیه برای از بین بردن خودخواهی کیهان قدیم هستند، باید با آن مواجه شوند.

موجودات الهی واقعی هیچ غفلت و قصوری ندارند

در پایان صحنه، یک ساعت غول‌پیکر را دیدم. تعداد بی‌شماری از موجودات ذی‌شعور در زیر ساعت به آن نگاه می‌کردند. به نظر می‌رسید که همه چیز آماده بود و منتظر بودند که زمان نهایی برسد. این برگه از تاریخ به زودی ورق می‌خورد.

پس از این که شاهد این صحنه بودم، می‌خواستم به آن دسته از تمرین‌کنندگان که با جدیت تزکیه نمی‌کنند بگویم: اکنون وقت آن است که مصمم شوید و درست تزکیه کنید و از خط تزکیه خارج نشوید؛ زیرا این فرصت وقتی از دست برود، هرگز بازنمی‌گردد.

می‌خواستم به آن تمرین‌کنندگان کوشا بگویم که باید به همکاری و انجام دادن بیشتر برای دیگران فکر کنیم و قلب خودخواه را رها کنیم. هر کاری را که استاد برای ما الزامی دانسته‌اند، انجام دهیم و هیچ چیز دیگری را طلب نکنیم. حتی آنچه که در آینده به‌دست می‌آوریم یا زمان پایان اصلاح فا را در نظر نگیرید. تصور نکنید که وقتی این آزار و شکنجه به پایان برسد، چقدر باشکوه خواهد بود. اگر ما بیش از حد فکر کنیم، اهریمن می‌تواند از نقاط ضعف ما استفاده کند.

به‌عنوان تمرین‌کنندگان نباید عزم خود را در باور به دافا سست کنیم و باید خودمان را باجدیت تزکیه کنیم. باید تمام وابستگی‌هایمان را رها کنیم و نباید آسوده و راحت باشیم یا توجیه و بهانه بیاوریم. حتی زمانی که آزار و شکنجه به پایان برسد، آزمایشات ممکن است در شکل‌های دیگری باشند. اما ما نباید در تزکیه راحت و بی‌خیال یا به چیزی که با سرشت اهریمنی ما مرتبط است یا عقاید و تصورات بشری وابسته باشیم. این بسیار خطرناک خواهد بود. موجودات الهی حقیقی کاستی و غفلت ندارند!

آنچه ما باید درباره‌اش فکر کنیم این است که چگونه می‌توانیم خود را به الزامات دافا برسانیم.
در این لحظه مهم تاریخی، بیایید همه چیز را با افکار الهی انجام دهیم. هنگامی که به استاد در اصلاح فا کمک می‌کنیم بیایید حالت تزکیه درست‌مان را نشان دهیم، با آنچه که استاد می‌خواهند و مأموریت تاریخی‌مان برای نجات موجودات ذی‌شعور هماهنگ شوید.