(Minghui.org) اگر تا به حال در نیمه شب وارد خانه تاریک و ناآشنا شده‌اید، ممکن است ترس ناگهانی را احساس کنید. در طول تاریخ، بسیاری از تبه‌کاران جنایات خود را تحت پوشش تاریکی انجام داده‌اند. به این ترتیب، مردم به‌طور طبیعی تاریکی را با «خطر» یا با ترس و وحشت ارتباط می‌دهند.

بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون دافا که عمیقاً در جامعه بشری فرو رفته‌اند نیز ترس را درخود شکل داده‌اند. اما به‌عنوان تمرین‌کنندگان که در راه الوهیت گام برمی‌داریم، دیگر به سه‌قلمرو تعلق نداریم!

به‌خاطر دارم که مقاله‌ای را اخیراً در وب‌سایت مینگهویی خواندم که در آن نویسنده گفت: «به‌یاد می‌آورم که در گذشته، در سال 2015، وقتی تمرین‌کنندگان برای اولین بار شکایت علیه جیانگ زمین (رئیس سابق حزب کمونیست چین که آزار و شکنجه فالون گونگ را آغاز کرد) را شروع کردند، مأموران پلیس اغلب در میان خودشان صحبت می‌کردند و می‌گفتند: «دستگیری این افراد بی‌فایده است زیرا آنها قطعاً از ایمان خود دست نخواهند کشید.»

اما طولی نکشید که پلیس متوجه شد تمرین‌کنندگانی که علیه جیانگ طرح دعوی کرده‌اند، هنگام مواجهه با ترس از تحت آزار و شکنجه قرار گرفتن فاقد افکار درست شدند.

این امر عاملین جنایات را غافلگیر کرد: «بسیار آسان است که این افراد را وادار به انکار اعتقاد خود کرد! شکاف بزرگی بین آنها و تمرین‌کنندگان گذشته وجود دارد.»

استاد به ما آموزش دادند:

«در حقیقت، در خصوص شاگردان قدیمی که قبل از آزار و شکنجه [شروع کردند]، من همه‌ شما را در موقعیت‌های‌تان بالا بردم. تا زمانی که می‌توانید با افکار و اعمال درست به امور بپردازید می‌توانید از خودتان کاملاً بخوبی مراقبت نمایید، و این برای شاگردان جدید که بعداً ملحق شدند نیز بکار می‌رود. فقط این طور است که تعدادی از شاگردان اصلاً افکار درست ندارند. آنها همه‌ چیزهای لازم را دارند، و با این حال وقتی آزار و شکنجه را تجربه می‌کنند باز با ذهنیت بشری به چیزها نگاه می‌کنند و همیشه توده بزرگی از وابستگی‌ها دارند.» (آموزش فا در سن فرانسیسكو، ۲۰۰۵)

همانطور که می‌دانیم، این مأموران پلیسِ مقابل ما نیستند که ما را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهند، بلکه شیاطین پشت سر آنها در بُعدهای دیگر هستند. وقتی افکار درست قوی داشته باشیم، حتی به موجودات الهی نیاز نداریم که از طرف ما وارد عمل شوند.

با قدرت و خِردی که استاد به ما بخشیده‌اند، زدودن آن عوامل اهریمنی سطح پایین در سه‌قلمرو آسان است. بدون حمایت اهریمنان در بُعدهای دیگر، پلیس می‌تواند توسط نیک‌خواهی شما تحت تأثیر قرارگیرد و حتی می‌تواند نجات یابد.

وقتی افکار درست ناکافی یا ترس داریم، طرز فکر ما مشابه یک فرد عادی است. اهریمنان در بُعدهای دیگر می‌دانند که افراد بالاتر برای حفاظت از یک فرد عادی تلاش نمی‌کنند، در نتیجه این اهریمنان ما را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهند بدون اینکه مجازات شوند. بدون داشتن افکار درست کافی، قادر نخواهیم بود قدرت‌مان را در بُعدهای دیگر فعال کنیم.

استاد بیان کردند:

«زیرا بخشی از شما که تزکیه شده هم‌اکنون از شما جدا شده است. گونگ‌تان که تا مرتبۀ آسمانی اولیه‌تان بالا برده شد، بدون افکار درستی که از فا توسعه دادید عمل نخواهد کرد. اگر فا را مطالعه نکنید یا اگر از فا فاصله گرفته باشید، قادر نخواهید بود به آن فرمان دهید، چراکه قدرت برای انجام آن، از فا می‌آید. چگونه می‌توانید با آن ترس‌ها و افکار بشری گونگ‌تان را فعال کنید؟» (آموزش فا در کنفرانس فای نیویورک ۲۰۱۶)

آزار و شکنجه‌هایی که تمرین‌کنندگان دافا از آن رنج می‌برند، بی‌شمار است - توهم بیماری یکی از آنهاست - که به هیچ وجه با ربوده شدن، شکنجه یا زندانی شدن به‌خاطر باورهای ما متفاوت نیست. تا زمانی که واقعاً اصول فوق را درک کنیم، افکار درست ما قادر خواهد بود بر همه اهریمنان غلبه کند.

استاد به ما آموزش دادند:

«اهمیتی ندارد چه نوعی از نیروی عظیم را گرد هم می‌آوردند، لحظه‌ای که شروع به فرستادن افکار درست می‌کردید تمام آنها تبدیل به خاکستر می‌شدند، به طور کامل نابود می‌شدند و هیچ به حساب می‌آمدند.» (آموزش فای بیستمین سالروز)

استاد همچنین به ما آموزش دادند:

«پیش‌تر به شما گفتم که من اسم تک‌تک مریدان دافا را از لیست جهنم پاک کردم. هر فرد عادی در آن بایگانی نام‌گذاری می‌شود. من اسامی مریدان دافا را از دفتر بایگانی جهنم برداشته‌ام. من اسامی آنها را از جهنم پاک کردم. بنابراین اسامی شما آنجا نیست. به کلامی ‌دیگر، شما از هیچ جنبه‌ای، موجودی از سه‌قلمرو نیستید، و شما دیگر افراد عادی نیستید. این دلیل آن است که چرا وقتی افکار درست‌تان قوی است می‌توانید هر مشکلی را حل کنید.»  (آموزش فا در شهر لس‌آنجلس)

استاد دافا را به ما آموزش داده‌اند و گونگ ما را تا موقعیت‌های آسمانی‌ اصلی‌مان بالا برده‌اند. بنابراین، با افکار درست فراوان، چه چیزی برای ترسیدن وجود دارد؟