(Minghui.org) برای تمرین‌کننده فالون دافا بسیار مهم است که ایمان و اعتماد کامل به استاد و دافا داشته باشد. این پایه و اساس تمام افکار درست است. بسیاری از تمرین‌کنندگان درباره اعتقاد به استاد و فا صحبت و به‌طور حقیقی در دافا تزکیه می‌کنند.

فرد برای انجام تزکیه حقیقی باید به استاد و فا اعتقاد داشته باشد و این «باور» یا «ایمان» مهم‌ترین چیز است. اما، موضوع سطح باور و اعتماد نیز وجود دارد. وقتی از خودم می‌پرسم که اعتقاد کامل به استاد و فا چگونه خودش را نشان می‌دهد، فکر می‌کنم باید قادر به انجام چند کار باشیم.

اول، تمرین‌کننده با ایمان کامل به استاد و فا معتقد است هر جا که باشد، استاد هر لحظه او را نظاره می‌کنند. بنابراین، هیچ ترسی ندارد. حقایق فالون دافا را بدون هیچ تردیدی برای مردم روشن می‌کند. وابستگی به ترس بزرگترین مانع برای تزکیه‌کننده است. بدون ترس، افکار درست تمرین‌کننده به‌طور طبیعی بسیار قوی هستند و قدرتش برای نجات مردم فوق‌العاده عالی است. این مأموریت تمرین‌کنندگان دافا است.

دوم، هنگامی که تمرین‌کننده اعتقاد کامل به استاد و فا دارد، در مسیر تزکیه‌اش از اصول دافا پیروی می‌کند. او به راحتی توسط افکار و عقاید بشری مورد مداخله قرار نمی‌گیرد. او به وجود موجودات الهی اعتقاد دارد و معتقد است که خوبی پاداش داده می‌شود و پلیدی مجازات دریافت خواهد کرد. بنابراین، اعمال بد انجام نمی‌دهد. در ارتباط با همه مسائل، ابتدا به دیگران فکر می‌کند، به‌طور مداوم از افکار بد رها می‌شود، به‌طور مداوم رشد و بهبود می‌یابد و جذب ویژگی‌های جهان می‌شود. در تزکیه‌ شخصی‌اش کوشاتر است.

سوم، زمانی که تمرین‌کننده اعتقاد کامل به استاد و فا داشته باشد، می‌داند که شهرت و ثروت از تقوا سرچشمه می‌گیرد که در طول دوره‌های زندگی بسیار انباشته می‌شود.

استاد بیان کردند:

«بدون تقوا، چيزي به‌دست نمي‌آيد، از دست دادن تقوا به‌معنی از دست دادن همه چيز است.» («ثروت با تقوا»، نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر)

اگر یک فرد معمولی تقوا نداشته باشد، چیزی ندارد. برای تزکیه‌کننده، هنگامی که به کمال می‌رسد، تقوا برای تبدیل گونگ و دستیابی به مقام ثمره مورد استفاده قرار می‌گیرد. تقوا برای به دست آوردن ثروت و شهرت مادی در جامعه عادی استفاده نمی‌شود. بنابراین، به شهرت و ثروت علاقه‌مند نیست. تمرین‌کننده همانند افراد معمولی حسادت نمی‌کند. او قصد دارد تقوای خودش را حفظ کند؛ زیرا بسیار ارزشمند است. چگونه فردی مانند او می‌تواند هرگونه وابستگی به منافع شخصی یا حسادت داشته باشد؟ آیا این تمرین‌کننده دارای ذهنیتی رقابت‌طلب است؟

از سوی دیگر، اگر کسی اعتقاد کامل به استاد و فا نداشته باشد، به‌راحتی توسط افکار و عقاید بشری تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و به‌وسیله منفعت مادی و تمایلات مختلف برانگیخته می‌شود. او مانند فردی معمولی است. برای او بسیار سخت است که در تزکیه پیشرفت کند و نیروهای کهن می‌توانند به‌راحتی از نقاط ضعف او بهره‌برداری کنند و او را مورد آزار و اذیت قرار دهند.

چهارم، تمرین‌کننده با ایمان کامل به استاد و فا می‌تواند از احساسات رها شود و با اعضای خانواده‌اش با مهربانی رفتار کند. او معنای زندگی و مسئولیت‌هایش در زندگی را می‌داند. او بالاترین اولویت را به انجام سه کار می‌دهد. وقتش را برای مسائل مردم معمولی هدر نمی‌دهد. از وقت بهترین استفاده را می‌کند تا مردم را نجات دهد، بنابراین مأموریتش را تکمیل می‌کند. مهمترین کار برای او این است که عهد و پیمان‌هایش را به انجام برساند و به خانه اصلی‌اش بازگردد.

تمرین‌کننده با ایمان کامل به استاد و فا می‌تواند منیت و سایر عقاید و تمایلات بشری‌اش را رها کند. او با به‌اصطلاح شادمانی و آرامش مردم معمولی وسوسه نمی‌شود. در تزکیه‌اش بسیار جدی و کوشا است.

برعکس، کسانی که فقط ادعا می‌کنند به استاد و فا اعتقاد دارند، چقدر واقعاً باور دارند؟ ایمان کامل به استاد و فا چیزی نیست که کسی آن را فقط به زبان بگوید. نمی‌توانیم دیگران یا موجودات الهی را گول بزنیم، بلکه فقط خودمان را فریب می‌دهیم. فکر می‌کنم که هر تمرین‌کننده باید از خودش بپرسد: «آیا واقعاً به استاد و فا اعتقاد صددرصد دارم؟ یا چقدر واقعاً اعتقاد دارم؟ هرچیزی کمتر از صددرصد کافی نیست.»

درِ برای تزکیه در دافا برای همه باز است، اما برخی هنوز در بیرون سرگردان هستند. علتش این است که آنها احتمالاً حتی یک‌درصد به استاد و فا اعتقاد ندارند. برخی از افراد شروع به تزکیه کرده‌اند، اما به بلوغ نمی‌رسند و در همان سطح باقی می‌مانند. آنها به‌ندرت فا را مطالعه می‌کنند یا سه کار را انجام می‌دهند. آنها احتمالاً کمتر از ۵۰ درصد به دافا اعتقاد دارند.

سپس، کسانی هستند که به نظر می‌رسد به مطالعه فا و انجام سه کار اقدام می‌کنند، اما به‌کندی رشد و بهبود می‌یابند. آنها با همه چیز با افکار و عقاید بشری برخورد می‌کنند و وابستگی‌های بسیاری دارند. اغلب در قلب‌شان ترس شدیدی دارند، به‌ویژه هنگامی که به روشنگری حقیقت مربوط می‌شود. آنها همیشه از آزار و اذیت می‌ترسند. ریشه مشکل آنها این است که هنوز به استاد و فا اعتقاد ندارند.

البته، تقویت افکار درست طول می‌کشد. از زمانی که دافا برای اولین بار به عموم آموزش داده شد، تنها تمرین‌کنندگان اندکی وجود دارند که افکار درست محکمی دارند و می‌توانند از تمام وابستگی‌ها رها شوند. ایمان به استاد و فا به‌تدریج بنیان نهاده می‌شود. اما ما نباید از آن به عنوان عذر و بهانه استفاده کنیم، زیرا ایمان ابتدا شکل می‌گیرد. باید اول باور داشته باشیم.