(Minghui.org) استاد لی هنگجی، بنیان‌گذار فالون دافا، بیان کردند:

«یک حقیقت را به شما می‌گویم، تمام روند تزکیه، روند دائمی رها کردن تمام وابستگی‌های بشری است» (سخنرانی اول، جوآن فالون)

استاد موضوع حسادت را از میان همه وابستگی‌های بشری متمایز می‌کنند، که نشان‌دهنده این است که برای تمرین‌کنندگان رهایی از این وابستگی چقدر جدی است.

حالت‌های مختلف حسادت

متوجه شدم که حسادت به طرق مختلفی در من ظاهر می‌شود. اگر غیرتمرین‌کنندگان چیز خوبی داشته باشند حس حسادت ندارم. اما اگر تمرین‌کنندگان چیز خوبی داشته باشند، حسادت خواهم کرد. چند نمونه را مثال می‌زنم.

وقتی می‌دیدم که سایر تمرین‌کنندگان در تزکیه خود محنت‌های کمتری دارند، حسادت می‌کردم و معتقد بودم که تزکیه آن‌ها بسیار ساده‌تر از من است. آن‌ها را تحسین می‌کردم، اما در عین حال نمی‌دانستم که چرا چیزهای خوب برای من اتفاق نمی‌افتند. می‌دانم که هر کسی تقدیر خودش را دارد، و سفر زندگی آن‌ها متفاوت با من است، و نباید خودم را با آن‌ها مقایسه کنم. اما متوجه شدم که حسادتم هنوز در این زمینه وجود دارد.

شکل دیگری از حسادت به‌صورت نگاه بالا به پایین به تمرین‌کنندگانی ظاهر می‌شود که فکر می‌کنم به‌خوبی من تزکیه نکرده‌اند و درک‌شان از فا نیز خوب نیست. چنین تمرین‌کنندگانی پرخاشگر به نظر می‌رسند و نظراتشان را به‌طور سرسری بیان می‌کنند.

علاوه بر این، اگر من چیز خوبی داشته باشم، می‌توانم خودم را کنترل کنم تا خودنمایی نکنم. اما اگر دیگران نتوانند ذهنیت خودنمایی‌شان را کنترل ‌کنند، آن‌ها را به‌طور مستقیم یا پشت سرشان مورد انتقاد قرار می‌دهم. معتقدم که این نیز نوعی از حسادت است.

شکل دیگری از حسادت این است که وقتی چیزی بد برای من اتفاق می‌افتاد، اگر به همان ترتیب نیز برای دیگران اتفاق می‌افتاد، آسوده خاطر می‌شدم. به‌عنوان مثال، یک روز زمانی که شن‌یون را در یک مرکز خرید معرفی می‌کردم، بعد از سپری شدن یک نصف روز، موفق به فروش هیچ بلیتی نشدم و از این بابت نگران بودم. سپس زمانی که هم‌تمرین‌کننده‌ای با من تماس گرفت و گفت که فروش بلیط برای آن‌ها نیز خوب نبوده، احساس راحتی زیادی کردم. متوجه نبودم که آن ذهنیت را داشتم.

روزی شنیدم که شخصی با مشکلات خاصی مواجه شده است. اولین فکرم این بود: «خوشبختانه این اتفاق برای من رخ نداده است.» پس از شنیدن اینکه شخص دچار مشکلی شده، برایش احساس ناراحتی نکردم. در عوض، احساس ‌کردم که خوش‌شانس هستم که آن چیزهای بد به‌سوی من نیامده‌اند.

چگونه حسادت را از بین ببریم

اگر بخواهیم به‌طور حقیقی از شر حسادت خلاص شویم، باید به این مسئله توجه کنیم.

استاد بیان کردند:

«موضوع حسادت بسیار جدی است. زیرا به‌طور مستقیم بر این مسئله که بتوانید عمل تزکیه‌تان را کامل‌کنید تأثیر می‌گذارد. اگر حسادت از بین نرود تمام افکاری که تزکیه کرده‌ا‌ید شکننده می‌شوند.» (سخنرانی هفتم، جوآن فالون)

درکم این است که حتی اگر تزکیه‌کنندگان بسیاری از وابستگی‌ها را رها کرده باشند ولی همچنان حسادت وجود داشته ‌باشد، آن می‌تواند باعث شود تمام وابستگی‌های دیگر دوباره تقویت شوند.

در مسیر تزکیه‌ام، هنگامی که متوجه شدم وابستگی‌ام به حسادت ظاهر می‌شود، بلافاصله آن را جدی گرفتم و فای استاد (که در بالا ذکر شد) را راجع به حسادت خواندم و سپس سعی کردم آن را از بین ببرم.

وقتی به خوبی فا را مطالعه می‌کنم و ایمانم را به دافا و استاد معطوف می‌کنم، رها کردن وابستگی‌ها آسان‌تر است. استاد مراقب همه تمرین‌کنندگان هستند، بنابراین اینکه چیزی را به‌دست آوریم یا از دست بدهیم، همه بر اساس روابط تقدیری هستند.

استاد به ما گفته‌اند که جهان چقدر عظیم است. اگرچه با افکار بشری‌ام نمی‌توانم عظمت آن را تصور‌کنم، اما می‌دانم که قلبم بزرگ‌تر شده است و باید نسبت به فا، موجودات ذی شعور و زندگیم مسئول باشم.