(Minghui.org)

۲۰سال از آغاز آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین می‌گذرد که طی آن تمرین‌کنندگان شکنجه‌های توصیف‌ناپذیری را تحمل کرده‌اند. آلمان طی سخنانی از فالون گونگ حمایت کرده است. این روش تزکیه جسم و ذهن از سال 1992 به عموم مردم در چین آموزش داده شد.

دکتر باربل کوفلر ، عضو کمیسیون فدرال در امور سیاست‌های حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه،  با انتشار خبری در وب سایت دفتر امور خارجه فدرال آلمان، پکن را به‌دلیل آزار و شکنجه فالون گونگ محکوم کرد.

تصویری از وب‌سایت دفتر وب سایت امور خارجۀ فدرال آلمان: دکتر باربل کوفلر، عضو کمیسیون فدرال در امور سیاست‌های حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه،  با انتشار خبری در وب سایت دفتر امور خارجه فدرال آلمان، پکن را به‌دلیل آزار و شکنجه فالون گونگ محکوم کرد.

در خبر منتشر شده آمده است: «در طول 20 سال گذشته، رژیم کمونیست چین با تمرین‌کنندگان روش تزکیه معنوی فالون گونگ شریرانه رفتار کرده است. تمرین‌کنندگان فالون گونگ بدون طی روال قانونی تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند. گزارش‌های بسیاری نشان داده‌اند که تمرین‌کنندگان در طی بازداشت شکنجه و حتی فوت شده‌اند. در بیستمین سالگرد آزار و شکنجه، من عمیقاً نگرانم که تمرین‌کنندگان در چین هنوز در معرض خطر هستند.»

دکتر کوفلر از پکن می‌خواهد: «برای محافظت از حقوق بشر، از جمله حقوق تمرین‌کنندگان فالون گونگ، از رهنمودهای بین‌المللی و قوانین چین پیروی کنید.»

او از پکن می‌خواهد که به ‌«اتهامات جدیِ سال‌ها برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان بازداشت شده فالون گونگ» پاسخ دهد و «بلافاصله منابع اندام‌ها برای پیوند عضو را کاملاً شفاف بیان کند و همچنین اجازه دهد که ناظران مستقل، آزادانه به مراکز بازداشتش وارد شوند.»