(Minghui.org) اخیراً دو تمرین‌کننده را دیدم که وقتی چاپگرها را برای تمرین‌کنندگان تعمیر می‌کردند، مغرور و متکبرانه رفتار می‌کردند. تمرین‌کنندگان نیز با تحسین بیش‌ازحد آنها، این امر را تشدید می‌کردند. مایلم به هم‌تمرین‌کنندگان یادآوری کنم که ما باید همواره فروتن باشیم.

آن دو تمرین‌کننده خیلی با غرور صحبت می‌کردند، گویی که قادرند هر مشکل فنی را برطرف کنند. زمانی‌که کارشان تمام شد، طوری رفتار کردند که انگار نیازی نیست برای تست وسایل تعمیر شده، چند صفحه را پرینت کنند.

تمرین‌کنندگانی که وظیفه پشتیبانی فنی را انجام می‌دهند، معمولاً از طرف افرادی که به آنها کمک کرده‌اند مورد تحسین قرار می‌گیرند. به مرور، ممکن است به این تحسین‌ها عادت و شروع کنند درباره خودشان به عنوان فردی خارق‌العاده فکر کنند. آن نشانه‌ای از وابستگی به خودنمایی است و می‌تواند خطرناک باشد. باید درباره این روشن باشیم که خرد و مهارت‌های فنی‌مان توسط استاد به ما داده شده‌اند. هرگز نباید فکر کنیم که برتر از دیگران هستیم.

تمرین‌کنندگانی که کمک دریافت می‌کنند نیز نباید آنها را بیش‌ازحد مورد تمجید و تحسین قرار دهند. از منظر یک تزکیه‌کننده، پشتیبانی فنی، بخشی از وظیفه آن تمرین‌کنندگان است که باید آن را به‌خوبی انجام دهند. نباید مانند مردم عادی رفتار کنیم و مکرراً از آنها تشکر کنیم و آنها را تحسین کنیم یا حتی از اشخاصی که به ما کمک می‌کنند بت بسازیم. وقتی به این ذهنیت در خودم آگاه شدم، فهمیدم که اشتباه می‌کردم.

ما اینجا هستیم که به استاد کمک کنیم تا فا را اصلاح کنند، نه این‌‌که به خودمان اعتبار ببخشیم. نباید فکر کنیم که خارق‌العاده هستیم و بالاتر از بقیه تمرین‌کنندگان قرار داریم. حتی نباید باعث شویم که بقیه تمرین‌کنندگان نیز این طرز تفکر را رشد دهند.