لهستان: درخشش غرفه ‌فالون گونگ در بزرگترین جشنواره موسیقی راک اروپا

اگرچه صدای موسیقی راک-‌اند-‌رول در اینجا بسیار بلند است، اما متوجه آن نمی‌شوم. اما هر نت این موسیقی فالون گونگ قلب، ذهن و روحم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.» بسیاری از بازدید‌کنندگان تمرینات فالون گونگ را در طول این رویداد آموختند.

چگونه از سرطان در مرحله‌ پیشرفته و تصادف مهلک اتومبیل جان سالم به در بردم

«دخترم پرسید که آیا کسی که می‌بیند واقعاً من هستم و طوری به من خیره شد انگار غریبه هستم ... درواقع هیچ‌کسی باور نمی‌کرد که دقیقاً چند روز قبل، در آستانه مرگ قرار داشتم، قادر به حرکت نبودم و به‌سختی می‌توانستم نفس بکشم.»

آشنایی با فالون گونگ در یک جشنواره تابستانی در لندن، کانادا

«وقتی حرکات تمرینات را انجام می‌دادم، خیلی احساس آرامش و آسودگی داشتم، گویا همه چیز ناپدید شده است و من تنها کسی هستم که در این جهان هست.»

روسیه: بازدیدکنندگان «جشنواره شهر شاد» از فالون گونگ استقبال می‌کنند و تمرینات را یاد می‌گیرند

یکی از بازدیدکنندگانی که فالون گونگ را در این جشنواره آموخت، گفت که یادگیری این تمرینات «مرا وارد دنیای شادی کرد.»

عناوین مهم


اخبار اخیر

© Copyright Minghui.org 1999-2019