(Minghui.org) در ژوئن2018 بدنم دچار کارمای بیماری شد. این وضعیت برای چند وقت ادامه داشت. درحالی‌که اغلب افکار درست می‌فرستادم، در تعجب بودم از اینکه هیچ بهبودی در وضعیتم مشاهده نمی‌کردم.

سپس تجربۀ تمرین‌کنندۀ دیگری را به‌خاطر آوردم. یک روز او ناگهان نتوانست بایستد. سپس نشست و شروع به فرستادن افکار درست کرد. سی دقیقه بعد از اینکه شروع به فرستادن افکار درست کرد، لکۀ سبز رنگی را از طریق چشم سومش دید. بعد درحالی‌که این لکۀ سبز کم‌رنگ می‌شد و ازبین می‌رفت، توانست سیاهی را در اطراف رنگ سبز ببیند. در انتها دریافت که آن یک هزارپای بزرگ است. رنگ‌های سبز و سیاه طرح پوستش بودند.

آن تمرین‌کننده به فرستادن افکار درست ادامه داد. هزارپا کوچکتر و کوچکتر شد و نهایتاً ناپدید شد. پس از دو ساعت بلند شد و کمرش کاملاً درمان شده بود.

با درک تجربۀ او تصمیم گرفتم که برای مدتی طولانی‌تر افکار درست بفرستم. ساعت 1 بعدازظهر شروع کردم. راحت بودم و درنتیجه تا ساعت 5 بعدازظهر به فرستادن افکار درست ادامه دادم. سپس ایستادم و بدنم احساس سبکی می‌کرد و هیچ نشانه‌ای از بیماری نداشت.

توصیه می‌کنم آن تمرین‌کنندگانی که با کارمای بیماری مورد مداخله قرار می‌گیرند، لازم است زمان فرستادن افکار درست را افزایش دهند. درکم این است که کارمای بیماری می‌تواند توسط موجود باهوشی در بُعد دیگری ایجاد شود یا چیزهایی مانند حشرات یا حتی باکتری‌ها.

وقتی افکار درست می‌فرستیم و این چیزها را از میدان‌مان پاک می‌کنیم، کارمای بیماری طبیعتاً ناپدید خواهد شد. برخی از چیزها نمی‌توانند فوراً ازبین بروند و  نیاز به فرایندی دارند تا آنها را به‌طور کامل ازبین ببریم. بیشتر اینکه ارواح شیطانی در بعدهای دیگر می‌توانند بیایند تا مکمل آن موجود بشوند. بنابراین لازم است زمان فرستادن افکار درست را افزایش دهیم.