(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در فرانسه، در ۵ و ۷اوت۲۰۱۹، درباره کمپین ۲۰ ساله آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) به اطلاع‌رسانی پرداختند. آنها به بازارهای محلی در پولیگنی و بورگ ـ اِن ـ بریس واقع در شرق فرانسه رفتند تا فالون گونگ را به عموم مردم معرفی کنند و برای پایان دادن به آزار و شکنجه آن به‌دست ح.ک.چ، خواستار کمک آنها شوند.

بسیاری از افراد محلی پس از شنیدن درباره اینکه چگونه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین تحت آزار و شکنجه قرار می‌گیرند، ازجمله برداشت زنده اعضای بدن با همدستی دولت، دادخواست تمرین‌کنندگان در اعتراض به آزار و شکنجه را امضاء کردند.

معرفی فالون گونگ در بازار بورگ ـ اِن ـ بریس در تاریخ۷ اوت۲۰۱۹.

مردم دادخواست اعتراض به آزار و شکنجه را امضاء می‌کنند.

معلم بازنشسته می‌خواهد با جمع‌آوری امضاء کمک کند

پریلی معلم بازنشسته تربیت بدنی است. او با تمرین‌کنندگان فالون گونگ در بازار بورگ ـ اِن ـ بریس صحبت کرد و پس از شنیدن درباره آنچه در چین اتفاق افتاده، ناراحت شد. او پس از امضای دادخواست تمرین‌کنندگان، در مخالفت با برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان به دست ح.ک.چ گفت: «این موضوع به حقوق بشر مربوط می‌شود. این واقعه از نظر معنوی و جسمی فاجعه‌بار است.»

او گفت: «می‌خواهم به جمع‌آوری امضاها كمك كنم. می‌خواهم به اعضای شورای شهر و شهردار بگویم كه مردم را درباره این موضوع آگاه کنند.»

او همچنین تمرین‌کنندگان را به ادامه تلاش‌هایشان تشویق کرد و گفت: «شجاع باشید!»

به نمایش گذاشتن فالون گونگ در بازارهای جورا و پولیگنی در ۵ اوت۲۰۱۹.

معرفی فالون گونگ

مردم دادخواست در اعتراض به آزار و شکنجه را امضاء می‌کنند.

مربی آموزشی در همه جا از مردم دعوت می‌کند تا برای متوقف کردن آزار و شکنجه با هم تلاش کنند

کاترین یک مربی آموزشی است که دربارۀ آزار و شکنجه آگاهی دارد. او گفت: «این (آزار و شکنجه) تحمل‌ناپذیر، غیرقابل قبول و غیرقابل بخشش است.» این دیکتاتوری و نوعی تروریسم حکومتی است. روش تزکیه‌ای صلح‌آمیز مانند فالون گونگ نباید با هر عذرو بهانه‌ای تحت آزار و شکنجه قرار گیرد. مردم در سراسر جهان باید دست به دست هم دهند تا آزار و شکنجه متوقف شود.»

حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری اصول فالون گونگ است. کاترین گفت این ارزش‌ها برای موجودات بشری ارزش‌هایی اساسی هستند.