(Minghui.org) وقتی از هم‌تمرین‌کنندگان دافا در چین خواسته می‌شود مقالاتی برای وب‌سایت مینگهویی بنویسند، بسیاری از آنها احساس ترس می‌کنند. برخی می‌گویند خودشان را به‌خوبی تزکیه نکرده‌اند و فکر می‌کنند که چیز زیادی برای نوشتن ندارند. بعضی فکر می‌کنند که نمی‌توانند خوب بنویسند، درحالی‌که برخی از تمرین‌کنندگان مسن واقعاً در نوشتن مقالات‌شان به کمک هم‌تمرین‌کنندگان نیاز دارند.

به نظرم اکثر تمرین‌کنندگان به‌ جز برخی از تمرین‌کنندگان مسنی که واقعاً به کمک نیاز دارند، متوجه نشده‌اند که نوشتن مقالات برای مینگهویی درواقع بخش مهمی از روند تزکیه برای تمرین‌کنندگان در چین است.

استاد برای سالیان متمادی که فا را آموزش داده‌اند، شرایط تزکیه فوق‌العاده‌ای را در شکل‌های مطالعه گروهی فا، تمرین گروهی و کنفرانس‌های تبادل تجربه برای بهبود گروهی برای ما فراهم کرده‌اند. ازاین طریق، می‌توانیم همدیگر را تشویق و انگیزه ایجاد کرده و به‌سرعت رشد کنیم. اگر قبل از شروع آزار و شکنجه در سال 1999، از ما خواسته می‌شد که مقاله‌ای برای کنفرانس تبادل تجربه بنویسیم، مطمئن هستم که هم‌تمرین‌کنندگان بسیاری به‌طور فعالانه شرکت می‌کردند، زیرا آن مشابه نوشتن برگه آزمونی است که استاد به ما داده‌اند. آن هم‌چنین فرصت بزرگی جهت قدردانی از استاد به خاطر رحمت ایشان و روشی برای اعتباربخشی به فا نیز است. یک شاگرد درهرحال باید در پایان آزمون پاسخ‌ها را ارائه دهد. اکنون شکل تبادل تجربه‌مان برای بسیاری از تمرین‌کنندگان به نوشتن مقالات برای وب‌سایت مینگهویی تغییر یافته است، اما درجه اهمیت هم‌چنان یکسان است. انجام ندادن آن کار به‌نظر می‌رسد مرحله‌ای از قصور در تزکیه‌‌مان است. خواندن مقالات تبادل تجربه سایر تمرین‌کنندگان در مینگهویی واقعاً می‌تواند به رشدمان کمک کند، اما جهش قطعی در درک‌مان از فا به مشارکت خودمان بستگی دارد.

روند نوشتن مقالات تبادل تجربه روند رشد در تزکیه است. همان‌طور‌که می‌نویسیم، درک‌مان از اصول فا عمیق‌تر خواهد شد. بازگویی جزئیات چگونگی آزمون‌های شین‌شینگ، که در طی آزمون متوجه نشدیم، ما را به اصول دافا آگاه خواهد کرد. استاد همیشه ما را به سطوح جدید از درک اصول فا ارتقاء می‌دهند.

مرور پیش‌نویس مقاله، روندی از اصلاح خود است. بررسی خواهیم کرد که آیا انتخاب کلمات‌مان با فرهنگ حزب کمونیست آلوده شده است یا نه. روند بازنگری مقالات نیز روندی است که با افکار درست‌مان عوامل اهریمنی کمونیسم را ازبین می‌بریم. بررسی می‌کنیم که آیا چیزی را به‌طور اغراق‌آمیزی نوشته‌ایم، آیا با ذهنی خالص و پاک و مطابق با حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری نوشته‌ایم؟ آیا از فا برای اعتباربخشی خودمان استفاده کرده‌ایم، آیا طلب پنهانی به شهرت، ذهنیت مبارزه‌طلبی، قصد خودنمایی، گله و شکایت، یا حسادت به سایرین وجود دارد، آیا دربرابر احساسات هم‌تمرین‌کنندگان‌مان باملاحظه بوده‌ایم، آیا مقالات‌مان پیشرفت جمعی را بهبود می‌بخشد یا موجب ترفیع اعتباربخشی به فا و نجات موجودات ذی‌شعور می‌شود و غیره.

هنگام ارسال مقالات‌مان، می‌توانیم بر نگرش‌مان نیز تفکر کنیم. آیا هدف‌مان انتشار مقاله است؟ آیا هدف‌مان نوعی وابستگی است یا نیتی خوب و صالح داریم؟

اگر مقالات‌مان منتشر شده است، واکنش‌مان چیست؟ آیا شوق و اشتیاق یا ذهنیت خودنمایی وجود دارد؟ آیا از دلخور کردن هم‌تمرین‌کنندگان می‌هراسیم؟ اگر آن نوشته باعث بروز برخی سوء‌تفاهم در بین هم‌تمرین‌کنندگان شده است، چگونه باید اداره‌اش کنیم؟ وقتی می‌شنویم که مقاله‌مان را مسخره یا تحسین می‌کنند آیا تحت تأثیرقرارنگرفته باقی می‌مانیم؟ اگر مقاله‌مان منتشر نشده است، واکنش‌مان چیست؟ آیا ناامید شده‌ایم؟ دلسرد شدیم؟ آیا احساس می‌کنیم که مورد بی‌انصافی قرار گرفتیم؟ آیا حسادت یا شکایتی را پرورش می‌دهیم؟

من شخصاً هر مرحله از چنین سفری را تجربه کرده‌ام. از طریق روند نوشتن برای مینگهویی شین‌‌شینگم بسیار رشد کرده و درکم از فا عمیق‌تر شده است. دیگر چیزی را صرفاً به‌خاطر اینکه چیزی نوشته باشم نمی‌نویسم. واقعاً آن را فرصتی برای رشد کردن می‌بینم. احساساتم را صادقانه می‌نویسم گویی درحال گفتگو با گروهی از هم‌تمرین‌کنندگان هستم که در دایره‌ای با من نشستند. توجهی نمی‌کنم که آیا آن منتشر شده است یا نه. احساسات واقعی‌ام را به‌سادگی بیان می‌کنم. هر بار که یکی از مقالاتم منتشر می‌شود، از طریق هم‌تمرین‌کنندگان درباره آن آگاه می‌شوم، حتی باوجودی‌که به آنها نگفته بودم که من نویسنده آن مقاله بودم.

استاد به ما گفتند:

«به خاطر بسپارید: شخص باید چیزها را بدون طلب کردن آنها به‌طور طبیعی کسب کند.» («فراگیری فا» از نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر)