(Minghui.org) به‌رغم آزار و شکنجه وحشیانه، تمرین‌کنندگان فالون دافا به‌طور مداوم سطح آگاهی‌ افراد را درباره آزار و شکنجه بالا برده و اطلاعات اساسی درباره فالون دافا را برای دنیا به‌ارمغان آورده‌اند. نهایتاً، افراد بی‌شماری حقایق را درباره فالون دافا آموخته‌اند. حتی مأموران پلیسی که درگیر آزار و شکنجه بودند، به‌تدریج این وضعیت را دوباره ارزیابی کردند و درحال حاضر انتخاب می‌کنند که کارها را مطابق با وجدان‌شان انجام دهند.

مأمور پلیس وانمود می‌کند که تمرین‌کننده‌ را ندیده است

یک تمرین‌کننده مسن در استان هبئی، هنگامی‌که با مأمور پلیس مواجه شد، مشغول توزیع مطالب اطلاع‌رسانی فالون دافا بود. این مأمور پلیس آنچه را که در دست‌هایش بود دید و همچنین به چشمان این تمرین‌کننده نگاه کرد. او برای یک لحظه ایستاد و سپس به‌سرعت از آنجا دور شد.

سرشت مهربان مأمور پلیس درخشید

تمرین‌کننده‌ای برای توزیع مطالب روشنگری حقیقت دافا بیرون رفت، اما شخصی که درباره فالون دافا دچار سوء تفاهم شده بود، گزارش او را داد.

چند دقیقه بعد یک ماشین پلیس آمد. این مأمور از ماشین پیاده شد و گفت: «اوه، بازهم شما هستید. آخرین بار به شما چه گفتم؟ بسیار خوب، سوار ماشین شو.»

یکی از همسایه‌ها به‌طور اتفاقی دید که چه مشکلی پیش آمده و نگران این تمرین‌کننده شد. او مستقیم به‌طرف خانه این تمرین‌کننده رفت، اما با تعجب دید که او در خانه است!

او گیج شده بود و پرسید که چه اتفاقی افتاده است. تمرین‌کننده به او گفت که این مأمور او را به اداره پلیس نبرده، بلکه نزدیک خانه پیاده کرده است.

او توضیح دادکه تمام مأموران در این اداره پلیس حقیقت را درباره فالون دافا آموخته‌اند، ازجمله رئیس پلیس. سال گذشته، هنگامی‌که یک هم‌تمرین‌کننده توسط یک مأمور گشت به آنجا برده شد، پس از مدتی کوتاه، رئیس او را آزاد کرد.

نامه ای از یک مأمور پلیس: «عدالت پیروز خواهد شد»

نامه زیر از یک مأمور پلیس در استان گوئیژو است:

«در آوریل 2019 برای ملاقات دوستی به یک منطقه مسکونی رفتم. به‌محض اینکه وارد  بخش فرعی (زیرمجموعه) شدم، مدیر بخش امنیت داخلی، یکی از کارکنان اداره 610 و سه مأمور پلیس را دیدم که وارد خانه‌ای شدند. آنها را از پشت ماشینی تماشا کردم.

آنها کمتر از 30 دقیقه بعد از آنجا بیرون آمدند. این افراد اقلام بسیاری را که توقیف کرده بودند حمل می‌کردند و یک زوج را با خودشان بیرون آوردند. شخصی که نزدیکم ایستاده بود به آرامی به من گفت: «این زوج تمرین‌کننده فالون گونگ دوباره به دردسر افتادند.» او به من گفت که این زوج را بسیار خوب می‌شناسد و هردوی آنها افراد خوش‌قلبی هستند.

برای این زوج خیلی احساس غم و اندوه کردم. در گذشته درست مانند آن مأموران که این زوج را هدف قرار دادند به خانه‌های تمرین‌کنندگان فالون گونگ حمله می‌کردم. یک روز پس از خواندن جوآن فالون متوجه شدم که تمرین‌کنندگان فالون گونگ همگی افراد خوبی هستند و در تمام این مدت، دولت آنها را افرادی خبیث نشان داده است. پس از آن دیگر در آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ شرکت نکردم.

من به‌عنوان یک مأمور پلیس خیلی خوب می‌دانم، ما باید نگهبان مردم باشیم و مأموریت حمایت از جان و مال مردم را برعهده داشته باشیم. ما باید اهریمن را مجازات کنیم و نیکی را ترویج دهیم. چگونه می‌توانیم خلاف آن عمل کنیم! پس از 20 سال آزار و شکنجه، به ما فرصت کافی برای درک این گروه از افراد داده شده است. به‌عنوان یک مأمور پلیس، عمیقاً برای دولت و این کشور ناراحت هستم.

عدالت پیروز خواهد شد. این یک قانون جهانی است. درخصوص تمرین‌کنندگان فالون گونگ تجدیدنظر خواهم کرد. من از وجدانم می‌خواهم که بیدار شود. درحالی‌که غیرقانونی بودن آزار و شکنجه همکارانم را افشاء می‌کنم، همچنین از آنها می‌خواهم که دست از شرکت در آن بردارند. امیدوارم که آنها انتخاب درستی داشته باشند، هم برای خانواده‌شان و هم برای خودشان.»