(Minghui.org)  

20 سال است که فالون دافا را تمرین و وقایع فوق‌العادۀ زیادی را تجربه کرده‌ام.

تغییر وضعیت علیه مأموران

در سپتامبر2005 به‌طور غیرقانونی دستگیر و به مرکز شستشوی مغزی فرستاده شدم. در روز دوم در مرکز شستشوی مغزی، درنظر داشتم که آزار و شکنجه را تأیید نکنم و با آن همراهی نکنم.

وقتی اعتصاب غذا کردم، مأمورین مرا وادار کردند که هنگام صبح سه ساعت در وضعیت لوتوس کامل برای خانم‌ها (قرار دادن پای راست در ابتدا و سپس پای چپ در بالای پای راست) و سه ساعت دیگر هنگام عصر در وضعیت لوتوس کامل برای آقایان (قرار دادن پای چپ اول و سپس پای راست در بالای پای چپ) بنشینم.

هنگام صبح یک مأمور زن پاهایش را روی پاهایم قرار داد، بنابراین اصلاً نمی‌توانستم حرکت کنم. او روی صندلی نشست و متکبرانه به من خیره شد. چهار یا پنج نفر در اطراف من ایستاده بودند و به دافا تهمت می‌زدند. من آنها را نادیده گرفتم.

هنگام عصر، مأمور مردی وارد شد و 3 ساعت دیگر پاهایش را روی پاهایم گذاشت.

توانستم آرام بمانم. بعد از برخاستن توانستم به‌طور عادی حرکت کنم. آنها غافلگیر شدند و فکر کردند که از توانایی بالایی برخوردارم.

یک هفته بعد، مأمور زن از من سؤال كرد: «هنگام نشستن در وضعیت لوتوس کامل، پاهایت درد نمی‌گیرد؟»

گفتم: «من هر روز یک ساعت در این وضعیت مدیتیشن می‌کنم. وقتی پاهایت را روی پاهایم گذاشتی، فکر کردم که تمام کارماهایم از طریق پاهایت به تو منتقل می‌شود.» او از شنیدن این حرف ناراحت شد و فوراً رفت.

مدتی بعد، وقتی آن مأمور مرد آمد، شخصی از او پرسید: «حالت بهتر است؟» آن موقع فهمیدم که به‌دلیل بیماری‌اش یک هفته او را ندیده بودم!

فهمیدم که مأموریت شاگردان دافا نجات موجودات ذی‌شعور و اعتباربخشی به فا است. نباید آزار و شکنجه را تأیید کنم. در ظاهر، شاگردان دافا تحت آزار و شکنجه قرار می‌گیرند، اما در حقیقت، عاملان خودشان را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهند!

استاد بیان کردند:

«هنگامي‌که مريدان دافا افکار درست نيرومندي دارند و ترسي ندارند، مي‌توانند از افکار درست استفاده کنند تا اوضاع را عليه بدکاران معکوس کنند. خواه هنگامي باشد که مأموران شرور پليس در حال استفاده از باطوم‌هاي الکتريکي هستند يا هنگامي‌که افراد بد در حال تزريق داروهايي براي آزار و اذيت شما باشند، مي‌توانيد از افکار درست‌تان استفاده کنيد که باعث تغییر جهت جريان الکتريکي يا داروها به سمت فردي شوید که در حال انجام عمل خشونت‌آميز عليه شما است. مي‌توانيد با يا بدون عمود نگه داشتن دست‌تان آنرا انجام دهيد– به‌محض اينکه افکار درست‌تان پديدار شود، عمل خواهد کرد.» (" اعمال شیطان را با افکار دست متوقف کنید"، نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر)

قدرتی که به شاگردان دافا داده می‌شود

استاد بیان کردند:

«حقیقت این است كه، در این زمان مریدان دافا باید كارهایی الهی انجام دهند، زیرا برای مریدان دافا، دیگر تزكیه‌ شخصی‌شان مقدم‌ترین و مهمترین نیست. هدف، نجات موجودات و دوباره‌سازی افلاك غول‌آسا در طی اصلاح فا است.» (آموزش فا در كنفرانس بین‌المللی فای ایالات متحدۀ غربی)

من در سال 2011 دوباره زندانی و تحت آزار و شکنجه قرار گرفتم. بلافاصله شروع به فرستادن افکار درست کردم و از استاد خواستم که از مطالب دافا در خانه‌ محافظت کنند که فرصتی برای پنهان کردن آنها نداشتم. مطالب روی تختم بود.

مادرم بعداً به من گفت كه وقتی پلیس به خانه‌ آمد، مستقیم به سمت اتاق من رفتند. قبل از آمدن پلیس، خواهرزاده 6 ساله‌ام که قبلاً هرگز در اتاقم نخوابیده بود، همان شب اصرار داشته شب در آنجا بخوابد. به‌محض اینکه مأموران آمدند، کیف مطالب را زیر لحاف پنهان کرده بود. همه مطالب محفوظ ماند.

هنگامی که بازداشت شدم، افکار درست فرستادم و از استاد خواستم که اجازه ندهند پلیس مرا بازجویی کند. هنگامی که مأمور پلیس به اتاق محل حبسم وارد شد، همانطور که مرتب قدم می‌زد، دائم با خودش می‌گفت: «احساس سردرگمی می‌کنم. چرا نمی‌توانم افکارم را متمرکز کنم؟» و خیلی زود رفت.

من به فرستادن افکار درست ادامه دادم: «استاد، به آنها اجازه ندهید که امروز از من بازجویی کنند. خانواده‌ام به زودی می‌آیند و مرا به خانه می برند.» پلیس دیگری وارد شد اما کسی او را صدا کرد. بعداً دو پلیس دیگر نیز وارد شدند، اما باز آنها را هم صدا کردند. در پایان، آن شب هیچ‌کسی از من بازجویی نکرد. روز بعد آزاد شدم و به خانه برگشتم.

از قدرتی که استاد به من بخشیدند، سپاسگزارم.