درود بر همه!

با دیدن تبادل درک‌های همه دربارۀ انتخابات ایالات متحده آمریکا، درک می‌کنیم که افراد مختلف درک‌های مختلفی دارند. اما دربارۀ برخی از اصول و مسائل بنیادی‌مان باید آگاه و روشن باشیم:

این انتخابات ایالات متحده آمریکا جنگی است بین خوبی و پلیدی، جنگی است بین موجودات خدایی و اهریمنان. ترامپ انسانی است که توسط موجودات خدایی انتخاب شده است تا سنت را برگرداند و حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) را متلاشی کند؛ اما طرف دیگر قصدش این است که سنت را نابود کند و سوسیالیسم ح‌ک‌چ را در ایالات متحده و حتی در دنیا بنا سازد. به‌عنوان تزکیه‌کننده، گرچه در امور سیاسی مردم عادی درگیر نمی‌شویم، اما باید بدانیم چه چیزی درست است و چه چیزی پلید، و بین خوبی و پلیدی تمایز قائل شویم، و بدانیم که می‌خواهیم چه کسی را حمایت کنیم.

هیئت تحریریه مینگهویی
۷ نوامبر ۲۰۲۰