(Minghui.org) به این درک رسیده‌ام که اگرچه انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده ممکن است مسابقه‌ای بین ترامپ و بایدن باشد، در واقع نبردی بین مریدان دافا و شیطان در بُعدهای دیگر است. اگر نتوانیم موجودات شیطانی را در آنجا شکست دهیم، ترامپ در این دنیای بشری پیروز نخواهد شد. نمی‌توانیم فقط منتظر خبرهای خوبِ او باشیم، بدون اینکه سهم خود را در بُعدهای دیگر به انجام برسانیم.

وقتی افکار درست می‌فرستیم، از قدرت‌های الهی خود برای ازبین‌بردن موجودات شیطانی در بُعدهای دیگر استفاده می‌کنیم. احساس می‌کنم وضعیت درست این است که باید هر روز در این نبرد بجنگیم و شیطان را در بُعدهای دیگر از بین ببریم، درحالی‌که در این دنیای بشری، ذهن‌مان نباید به‌شدت مشغول انتخاب مجدد ترامپ و پیروزی‌‌اش در این انتخابات باشد.

درکم این است که هم شعر جدید استاد «دربارۀ انتخابات سراسری» و هم سرمقاله مینگهویی «دربارۀ اصول و مسائل بنیادی‌مان باید آگاه و روشن باشیم» تشویق‌مان می‌کنند به آخرین فرصتِ این انتخابات چنگ بیندازیم، از توانایی‌های‌مان استفاده کنیم، افکار درست بفرستیم و موجودات شیطانی را در بُعدهای دیگر از بین ببریم تا از رئیس‌جمهور ترامپ که نماینده ارزش‌های سنتی است و نبرد را علیه حزب کمونیست چین در جهان بشری رهبری می‌کند، حمایت کنیم.

معتقدم این انتخابات هم ایالات متحده و چین و هم کل جهان را تغییر خواهد داد. این همان چیزی است که استاد می‌خواهند. این بخشی از مسئولیت ما به‌عنوان مریدان دافا در کمک به استاد برای اصلاح فا و نجات موجودات ذی‌شعور نیز است. این جلوه‌ای از عظمت دافا است.

مطالب فوق درک‌های شخصی‌ام هستند. خوشحال می‌شوم تمرین‌کنندگان به هر مطلب نامناسبی در مقاله‌ام اشاره کنند.