فالون دافا، فالون گونگ - سایت مینگهویی www.minghui.org چاپ

خانواده‌هایی متشکل از افرادی از چند نسل سال نوی چینی را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند

11 فوریه 2024 |   همکار مینگهویی

(Minghui.org) از زمان معرفی عمومی فالون دافا در ماه مه۱۹۹۲، بسیاری از مردم در چین، مانند بسیاری از اعضای خانواده‌شان، پس از مشاهده بهبود سلامتی جسمانی و رشد معنوی که این تمرین به ارمغان می‌آورد، این تمرین را شروع کرده‌اند.

با فرارسیدن سال نوی چینی ۲۰۲۴، بسیاری از خانواده‌های پرجمعیت که همگی فالون دافا را تمرین می‌کنند، ضمن ارسال پیام تبریک خود به استاد لی هنگجی، بنیانگذار فالون دافا، سال نوی چینی را به ایشان تبریک می‌گویند. آنها مراتب قدردانی خود را از استاد ابراز کردند و عهد بستند که در سال جدید کوشاتر تزکیه کنند.

 تمرین‌کننده‌ای مسن در خانواده‌ای متشکل از افرادی از چهار نسل از شهر ژائویوان، استان شاندونگ، سال نوی چینی را به استاد تبریک می‌گوید. آنها نوشتند: «تعدادی از ما در این خانواده خوش اقبال هستیم که دافا را تمرین می‌کنیم و تغییرات فوق العاده‌ای را از لحاظ جسمی و ذهنی تجربه کرده‌ایم. اعضای خانواده ما که هنوز این تمرین را شروع نکرده‌اند نیز از آن بهره‌مند شده‌اند. آنها از ما به‌علت انجام این تمرین حمایت می‌کنند و می دانند که آزار و شکنجه دافا از سوی حزب کمونیست چین اشتباه است. دیگر به دروغ‌های حزب اعتقاد ندارند. نمی‌توانیم به اندازه کافی قدردانی خود را از استاد ابراز کنیم و فقط می‌توانیم برای همیشه به استاد و دافا ایمان داشته باشیم و تا آخر استاد را دنبال کنیم.»

هفت تمرین‌کننده از استان جیانگشی و بیش از ۲۰ نفر از اعضای خانواده‌شان سال نوی چینی را به استاد تبریک می‌گویند. آنها قول دادند که یکدیگر را حمایت و همراهی کنند، همکاری خوبی با یکدیگر داشته باشند، به دنبال کاستی‌های خود باشند، سه کار را به‌خوبی انجام دهند و ماموریت تاریخی خود را انجام دهند.

یک زوج مسن حدوداً ۹۰ ساله و خانواده آنها متشکل از افرادی از سه نسل  از منطقه فولینگ،‌ واقع در چونگ چینگ، از استاد برای محافظت از آنها قدردانی کردند. آنها گفتند فرزندان و نوه‌هایشان نیز به استاد و دافا اعتقاد دارند. آنها عهد بستند که در مطالعه فا، انجام تمرینات، تزکیه بهتر خود و تلاش برای نجات افراد بیشتری ثابت‌قدم باقی بمانند.

خانواده‌ای متشکل از افرادی از چهار نسل از شهر بائودینگ، استان هبی، از استاد برای نجات‌شان تشکر می‌کنند و سال نو چینی را به ایشان تبریک می‌گویند. آنها نوشته‌اند که سالمندان خانواده‌شان از سلامتی خوبی برخوردارند و در دهه‌های گذشته هیچ دارویی مصرف نکرده‌اند و فرزندانشان در مدرسه، عملکرد عالی داشته‌اند. ازآنجا که خانواده به دافا اعتقاد دارند، اعضای خانواده آن‌ها که دافا را تمرین نمی‌کنند در طول همه‌گیری تحت تأثیر قرار نگرفتند و برخی حتی بدون مصرف هیچ دارویی از علائم بیماری بهبود یافتند.

تبریک‌های دیگر از خانواده‌هایی در مناطق زیر دریافت شد:

خانواده‌ای متشکل از افرادی از سه نسل در شهر جیلین، استان جیلینخانواده‌ای متشکل از افرادی از سه نسل در ناحیه لینگچنگ، شهر دژو، استان شاندونگیک مادر و دختر در شهر چنگدو، استان سیچوانتمرین‌کننده‌ای مسن و خانواده‌ای متشکل از افرادی از چهار نسل در شهر ژائویوان، استان شاندونگخانواده‌ای هفت نفره در استان جیانگشییک زوج مسن و خانواده‌ آنها متشکل از افرادی از سه نسل در منطقه فولینگ، شهر چونگ‌چینگخانواده‌ای در شهر پینگدینگشان، استان هنانیک مادر و دختر در شهر دالیان، استان لیائونینگخانواده‌ای متشکل از افرادی از چهار نسل در شهر هوآینان، استان آنهوییخانواده‌ای متشکل از افرادی از سه نسل در شهرستان لیوهه، شهر تونگهوا، استان جیلینیک مادر و دختر در شهر جیائوهه، استان جیلینخانواده‌ای متشکل از افرادی از چهار نسل در شهرستان دینگ‌شینگ، شهر بائودینگ، استان هبیخانواده‌ای در شهر چانگچون، استان جیلینیک مادر و دختر همراه با خانواده خود متشکل از افرادی از چهار نسل  در شهرستان منگیین، استان شاندونگخانواده‌ای متشکل از افرادی از سه نسل در شهر ووهان، استان هوبیخانواده‌ای در شهر سوژو، استان جیانگسویک مادر و دو دخترش در شهر ژانگجیاکو، استان هبیپدر و دختری در شهر ییچون، استان هیلونگجیانگیک مادر و پسر در شهرستان چینگلونگ، شهر چینهوانگدائو، استان هبیخانواده‌ای متشکل از افرادی از سه نسل در منطقه فنگرون، شهر تانگشان، استان هبیخانواده‌ای متشکل از افرادی از سه نسل در شهر فویو، استان جیلینخانواده‌ای در چونگ‌چینگخانواده‌ای در شهرستان چنگ‌آن، شهر هاندان، استان هبییک مادر و دختر در شهرستان فنشی، استان شانشییک مادر و پسر در شهر بائوجی، استان شانشی