فالون دافا، فالون گونگ - سایت مینگهویی www.minghui.org چاپ

خبرهای دیگری دربارۀ آزار و شکنجه در چین - ۳۰ژانویه۲۰۲۴ (۳ گزارش)

12 فوریه 2024

(Minghui.org) اخبار امروز از چین شامل مواردی از آزار و شکنجه است که در ۳ شهر یا شهرستان در ۲ استان رخ داده است، جایی که حداقل ۱۰ تمرین‌کننده اخیراً به‌دلیل اعتقاداتشان تحت تعقیب قرار گرفتند.

۱. [پکن] خانم دو زونگونگ و خانم ژانگ شیوهوا به زندان محکوم شدند۲. [شهر جیلین، استان جیلین] خانم لیو ینگهوا به یک سال زندان محکوم شد۳. [شهر لایژو، استان شاندونگ] هفت تمرین‌کننده محاکمه و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند
۱. [پکن] خانم دو زونگونگ و خانم ژانگ شیوهوا به زندان محکوم شدند

خانم دو زونگونگ از ناحیه هوایرو به‌دلیل صحبت با مردم درباره فالون گونگ در سال ۲۰۲۳ به پلیس گزارش و به ۹ ماه زندان محکوم شد.

خانم ژانگ شیوهوا، ۷۸ساله، که معلم بازنشسته مدرسه راهنمایی شماره ۱ هوایرو، هنگام توزیع دو بروشور فالون گونگ در سال ۲۰۲۳ در فیلم دوربین‌های مداربسته دیده شد. او به شش ماه زندان محکوم شد که باعث آسیب جسمی و روانی قابل توجهی برای او شد. او قبلاً از وضعیت سلامتی خوبی برخوردار بود، اما اکنون دید او تار و دچار دیابت شد. پلیس او را مجبور به امضای سه اظهاریه کرد، مستمری او متوقف شد و مزایای تأمین اجتماعی او متوقف شد.

۲. [شهر جیلین، استان جیلین] خانم لیو ینگهوا به یک سال زندان محکوم شد

خانم لیو ینگهوا، ۶۶ساله، دستگیر و خانه‌اش در ۴ژوئن۲۰۲۳ غارت شد. او در بازداشتگاه شهر جیلین نگهداری شد. او در دسامبر۲۰۲۳ در دادگاه منطقه چانگی محاکمه شد. دادگاه ۳۰۰۰ یوان از خانواده دریافت کرد. خانم لیو به یک سال زندان محکوم شد. این حکم به‌مدت یک سال تعلیق شد و او در ۱۲ژانویه۲۰۲۴ به خانه بازگشت.

۳. [شهر لایژو، استان شاندونگ] هفت تمرین‌کننده محاکمه و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند

دادگاه شهر لایژو، هفت تمرین‌کننده را در ۲۹نوامبر۲۰۲۳ محاکمه کرد و به گائو ریجون، فنگ گوپینگ، و تنگ چین‌هوا اطلاع داد که جریمه پرداخت کنند که آن‌ها از انجام آن خودداری کردند. دادگاه شهر لایژو پیگیر دریافت جریمه‌ها نشد.

در ۲۴ژانویه۲۰۲۴، سازمان دادگستری ناحیه دای‌یوان با گائو ریجون و فنگ گوپینگ تماس گرفت و به آن‌ها گفت که مجاز به شرکت در فعالیت‌ها یا تجمع نیستند و تلفن‌شان باید همیشه روشن باشد تا در دسترس باشد.

بعداً در همان روز، اداره دادگستری شهر لایژو تماس گرفت و به تنگ چینهوا گفت که او نمی‌تواند در تجمع یا در فعالیت‌ها شرکت کند و تلفنش باید روشن بماند تا همیشه در دسترس باشد.