(Minghui.org) یک روشن‌بین بزرگ که نیاکان و جانشینی ندارد در سروده‌اش با عنوان «آشفته‌نشده در محنت» به مریدانش گفت:

«فای راستین گسترش می‌یابد،
سختی‌ها روی سختی‌ها انباشته می‌شوند.
هزاران اهریمن مانع می‌شوند،
مخاطرات درمیان مخاطرات وجود دارند.» (هنگ یین)

نبرد بین راستی و شرارت و بین بوداها و اهریمن‌ها ادامه داشته است و گاهی در این دنیای بشری و سایر بُعدهای جهان شدید بوده است. مسیح به‌خاطر نجات موجودات ذی‌شعور به صلیب کشیده شد. پیش از اینکه [مسیحیت]پذیرفته شود، مسیحیان 360 سال مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند. در زمان امپراطوری روم، مسیحیان را در قفس شیر می‌انداختند. شاکیامونی پس از 49 سال انتشار فای بودا، به نیروانا رفت. پس از نیروانای او، مریدانش به‌طرز وحشیانه‌ای آزار و شکنجه شدند. کسانی که در بودیسم ثابت‌قدم بودند، در گروه‌های 500 نفری کشته ‌شدند.

در طول تاریخ تمام باورهای بزرگ از میان سختی‌های بسیار شدیدی گذر کرده‌اند، اما برای قانون بودای فالون، که قانون تمام جهان است و هرگز قبلاً آموزش داده نشده است، این سختی‌ها بیشتر بوده است. انتشار چنین قانون راستین عظیمی باید با محنت‌های مرتبط با آن می‌آمد. تزکیه در چنین قانون راستین ژرفی نیاز به محیط تزکیۀ ویژه‌ای دارد و به‌طور اجتناب‌ناپذیری نیاز به آبدیده شدن در طوفان نبردهای بین درستی و شرارت دارد.

از 20 ژوئیۀ سال گذشته، دافا از میان سختی‌های بی‌سابقه‌ای گذشته است. دولت چین فالون گونگ را ممنوع کرد. پلیس، استاد محترم ما را تحت تعقیب قرار داد. هزاران تمرین‌کننده در سرزمین اصلی چین بازداشت شده و به زندان، اردوگاه‌های کار اجباری و بیمارستان‌های روانی فرستاده شده‌اند و به‌خاطر پابرجا بودن بر باور خود بر حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری به‌طرز وحشیانه‌ای شکنجه شده‌اند. تمرین‌کنندگان بیشتری به مراکز شستشوی مغزی «تبدیل» فرستاده شدند. شیطان مانند ابرهای تیره‌ای که آسمان را پوشانده باشد، فراگستر بود.

بیش از صد میلیون تمرین‌کنندۀ دافا محیط تزکیۀ خود، شغل خود، حق تحصیل و حتی زندگی‌شان را ازدست دادند. اما همان‌طور که قانون بزرگ اشاره کرده است، تمرین‌کنندگانی که به حقیقت آگاه شده‌اند، به‌خاطر ازدست دادن‌ها در این دنیا تزکیۀ خود در این قانون راستین را رها نخواهند کرد.

در مواجهه با چنین محنت بسیار بزرگی، بسیاری از تمرین‌کنندگان دافا جانشان را به‌خطر انداخته‌اند تا با عزم ثابت از فا محافظت کنند. آنها با روحی دلیر و ایمانی استوار به اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری، کارهای مهمی برای محافظت از فا انجام داده‌اند و کمک بسیار بزرگی به نشر فا و بازیافتن حق تمرین کرده‌اند.

باوجود اینکه برخی از تمرین‌کنندگان گمراه و متزلزل شده و تحت فشار بسیار شدید یا در شرایطی بغرنج به‌اصطلاح «اظهاریۀ تضمین» یا «ندامت» را نوشتند، آنها فوراً ماهیت این سختی را به‌وضوح درک کردند و مجدداً تمرین فالون گونگ را شروع کردند. آنها از رؤسای شرکت‌های خود خواستند که اظهاریه‌های آنها را بازگردانند و علناً اظهار داشتند که آن اظهاریه‌ها باطل است. آنها فعالانه برای دادخواهی دافا قدم پیش گذاشتند و کار سخت بسیار زیادی انجام دادند تا به آگاهی مردم دربارۀ حقیقت دافا کمک کنند و به آن دسته از هم‌تمرین‌کنندگان‌شان کمک کنند که لغزیده یا به پایین کشیده شده بودند.

از ماه آوریل گذشته، دافا محیط‌های تزکیۀ مختلفی برای تمام تمرین‌کنندگان حقیقی در سطوح مختلف تزکیه ایجاد کرده است. تمرین‌کنندگان ثابت‌قدم به‌سرعت به‌سوی کمال پیش رفتند. تجربۀ تزکیۀ آنها در این شرایط منحصر‌به‌فرد و پیشرفت سریع‌شان، به هماهنگی کامل و عالی بودن دافا اعتبار بخشید.

«در قلمروهای بی‌نهایت ریز و بی‌نهایت گسترده،
چیزهای فاسد اصلاح می‌شوند،
از بزرگ، کوچک، و از ده جهت، نگاه به افلاک؛
آسمان پاک است، بدن شفاف، کیهان درست،
هم‌اکنون فاجعۀ نهایی سپری شده؛ کل کیهان روشن است.»
(«بعد از ویرانی»، هنگ یین)

در این لحظۀ تاریخی خاصِ تاریکی پیش از سحر، سختی‌ها و آزمون‌ها با روند این فرصت بی‌سابقه برای تزکیه، دوشادوش پیش می‌روند. گروه بزرگی از تمرین‌کنندگان در حرکت دسته‌جمعیِ باشکوهی از تزکیه‌کنندگان، به جلو گام برمی‌دارند.

صرف‌نظر از آنچه در گذشته انجام دادیم، کمک به دافا یا به گمراهی رفتن، باید ذهن‌مان را رها کنیم. کسانی که گمراه شدند اما خودشان را اصلاح کردند و با کار سخت بیشتر آن را جبران کردند، چرا خود را از وابستگی‌ها به «پشیمانی» و «شرم» رها نمی‌کنید؟» اگر هر وابستگی باقی مانده باشد، نمی‌توان به کمال رسید.

محیط زندگی و تزکیه‌ای که دافا برای ما ایجاد کرده خارج از حد تصور است. اگر تمام صد میلیون تمرین‌کننده بتوانند تا جایی تزکیه کنند که هیچ وابستگی باقی نمانده باشد، این بهترین پاداش برای فای عظیم این کیهان و استاد نیک‌خواهمان خواهد بود.

امیدواریم که تمام تمرین‌کنندگان حقیقی «فا را به‌عنوان معلم درنظر بگیرند»، با پشتکار و پرتوان پیش بروند!

هیئت تحریریۀ مینگهویی

22 فوریۀ 2000

منتشر شده در 23 فوریۀ 2000


به‌روزرسانی‌شده در 2 ژانویۀ 2013