(Minghui.org) بعد از انتشار سخنرانیِ فای استاد در آموزش فا در کنفرانسِ فای دریاچه‌‏های بزرگ در آمریکای شمالی، برخی از شاگردان که اظهاریه ندامت نوشته بودند، بارها و بارها با درد و رنج اظهار تأسف کرده‌اند و هم‌زمان بدبین شده‌اند. این نشان‌دهنده فقدان مطالعه فا به‌طور عمیق و منعکس‌کننده عدم آرامش و کنترل خویش است.

همه شاگردانی که در اردوگاه‌های کار اجباری به‌خوبی عمل نکرده‌اند، لکه ننگی بر تزکیه خود باقی گذاشته‌اند، اما اینطور نیست که بگوییم آنها دیگر نمی‌توانند به کمال برسند. اصلاح فا هنوز ادامه دارد، تزکیه به انتها نرسیده است و استاد نیکخواه ما هنوز منتظرند آن شاگردانی که به‌دلایل مختلف خوب عمل نکرده‌اند، خود را به سایرین برسانند. اینکه آیا می‌توان به کمال دست یافت یا نه، بستگی دارد به اینکه شاگردانِ ما مسیری را که از این به بعد در پیش گرفته‌اند، خودشان چگونه طی خواهند کرد و اینکه چطور خساراتی را که به‌دلیل رفتارهای نادرستشان به دافا وارد کرده‌اند، جبران خواهند کرد.

همه موجوداتی که توانستند در دوره زمانی‌ای که دافا به‌طور وسیعی در دنیای بشری گسترش می‌یابد، متولد شوند، افرادی با رابطه تقدیری هستند؛ اینکه فرصت برای تمرین تزکیۀ اصلاح فا طی ده‌ها هزار سال به‌دست آید، چیزی حتی سخت‌تر است. خودتان را گرامی بدارید و به‌طور استوار تزکیه کنید، تلاش‌های‌ خود برای جبران اعمال اشتباه‌تان را دو برابر کنید و با روند اصلاحِ فا همگام شوید.

______________________________________________________________________

«مورد تأیید است.»

لی هنگجی

1 ژانویه 2001

______________________________________________________________________