(Minghui.org) در روند اصلاح فا، برخی از نیروهای کهن به‌سرعت درحال انجام نظم و ترتیب‌های خودشان هستند، نظم و ترتیب‌هایی که از ویژگی‌های جهان فاصله گرفته‌اند. آنها با اصلاح فا مداخله می‌کنند و با فریب مردم آنها را وامی‌دارند تا با دافا و مریدان دافا مخالف کرده و آنها را تحت آزار و اذیت قرار دهند. آنچه مریدان دافای ما تزکیه می‌کنند، یک فای راستین است و ما باید از طریق احساس مسئولیت در قبال تمامی عوامل درست در جهان، همانند بوداها، دائوها و موجودات الهی باشیم. بنابراین، در مواجهه با شیطانی که به فا آسیب وارد می‌کند، باید قاطعانه و به‌طور کامل آن را از بین ببریم. استاد بیان کردند: «از بين بردن شيطان، انجام دادن اصلاح فا و نيز نجات مردم دنيا و موجودات ذي‌شعور است.» («افکار درست مریدان دافا قدرتمند است») درحقیقت، از بین بردن شیطان، نیکخواهی نسبت به موجودات محسوب می‌شود، موجوداتی که به حدی فاسد شده‌اند که دیگر قابل نجات نیستند.

نظم و ترتیب‌ها برای اصلاح فا به‌خوبی برنامه‌ریزی شده است. آنچه که درحال حاضر لازم است پاکسازی کنیم، موجوداتی هستند که در آسیب رساندن به دافا شرکت کرده‌اند. اما درخصوص برخی از موجودات دیگر، گرچه کاملاً پلید یا حتی بسیار شیطانی شدند، اما تا زمانی که درحال حاضر به دافا آسیب نرسانده باشند، نیازی نیست که در طی این دوره از اصلاح فا آنها را ازبین ببریم. این موضوعی است که در آینده باید به آن رسیدگی شود، یعنی زمانی که فا دنیای بشری را اصلاح می‌کند.

از بین بردن شیطان که به‌وسیلۀ مریدان دافا انجام می‌شود کاملاً برخاسته از نیک‌خواهی خالص است؛ از احساس مسئولیت نسبت به فا، موجودات ذی‌شعور، و تزکیه خود سرچشمه می‌گیرد. اخیراً تعداد کمی از شاگردان تمام درگیری‌ها و موانع در زندگی و جامعه را به‌عنوان شیاطین تلقی کرده و برای پاکسازی آنها اقدام به فرستادن افکار کرده‌اند. آنها با انجام این کار جنبه مهمی در تزکیه شخصی را نادیده گرفته‌اند، این جنبه که باید به درون نگاه کنند و شین‌شینگ خود را بهبود بخشند. چنین ذهنیتی نه‌تنها می‌تواند به‌راحتی از سوی اهریمنان مورد سوءاستفاده قرار گیرد و به‌منزله آسیب رساندن به شهرت دافا محسوب می‌شود، بلکه به‌طور مستقیم با نظم و ترتیب درستی که برای اصلاح فا برنامه‌ریزی شده است مداخله می‌کند. هنگامی که در طی سخنرانی در کانادا در سال ۲۰۰۱، موضوع فرستادن افکار درست برای اولین بار مورد بحث قرار گرفت، استاد به طور جدی به ما گفتند: «اما اگر این را برای چیزی استفاده کنید که یک تزکیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏کننده نباید استفاده کند، عمل نخواهد کرد؛ به محض اینکه آن فکر برخیزد، عقوبت به دنبال خواهد داشت و یا سطح‌تان نزول خواهد کرد.»

گام‌هایی که ما در اصلاح فا برمی‌داریم، به‌عنوان مرجعی برای آینده خواهد بود بنابراین، مریدان دافا باید در مواجهه با همه مسائل به ذهنیتی روشن دست یابند، فا را از درون فا درک کنند، از افکار درست و نیک‌خواهانه استفاده کنند و نسبت به موجودات ذی‌شعور شفقت داشته باشند.

۲۸ نوامبر ۲۰۰۱