​افكار درست

فرستادن افكار درست مریدان دافا در اين دوره‌ خاص تاريخي - براي اينكه آزار و شکنجه موجودات شيطاني عليه دافا، مریدان دافا و مردم را كاهش دهد - يك نقش بسیار حياتي بازي كرده است. قبل از اينكه نيروي اصلاح  فا وارد شود، تعداد زيادي از موجودات شيطاني به يك روشي مناسب از بين رفته و پاك شده‌اند و اين بسياري از زيان‌هاي بالقوه را كاهش داده است. اما موجودات شيطاني در حال حاضر ديده‌اند كه آنها محكوم به شكست هستند و بيشتر و بيشتر به شكل ديوانه‌وار رفتار مي‌كنند.در حال حاضر مریدان دافا تنها و يگانه اميد نجات موجودات ذي‌شعور هستند.بنابراين براي‌اين‌که اصلاح  فا را  به شكل مؤثرتري انجام دهيد،در حالي‌كه حقايق را آشكار مي‌كنيد بايستي فرستادن افكار درست را بسيار جدي بگيريد و به‌روشي مناسب شيطان و مشكلات خودتان را پاكسازي و معدوم كنيد به‌طوري‌كه توسط شيطان مورد استفاده قرار نگيريد.

در حال حاضر هنوز شاگرداني وجود دارند كه به‌طور واقعي ضرورت فرستادن افكار درست را درك نكرده‌اند..برخي از شاگردان درست در حالتي مشابه با زمانی هستند که مديتشن را انجام مي‌دهند،  برخي از شاگردان حتي وقتي‌ مديتشن را انجام مي‌دهند، در يك حالت نيمه خواب هستند، در يك حالتي كه ذهن‌شان به‌اندازه كافي هشيار و مراقب نيست يا درحالتي كه در آن با افكار لگام گسیخته به‌طرز شديدي مورد مزاحمت و تداخل قرار مي‌گيرند، بنابراين آنها نمي‌توانند به يك نتيجه‌ خيلي خوب برسند. برخي از شاگردان نيز هستند كه هنگامي‌كه افكار درست مي‌فرستند،مخصوصاً يك يا چند عنصر شيطاني را در ذهن‌شان هدف قرار مي‌دهند و آن مانع اين مي‌شود كه گونگ و قدرت‌هاي خدايي كه آنها بيرون مي‌فرستند حداكثر تأثير را داشته باشند. البته اگر اوضاع و موقعيت‌هاي به‌خصوصي وجود دارند و درحالي‌كه افكار درست را خودتان يا با همديگر مي‌فرستيد يك موجود شيطاني يا چندين موجود شيطاني را هدف قرار دهيد، پس اين چيزي است كه بايد انجام دهيد و قدرت متمركز شده فوق‌العاده و عظيم است، اما زماني‌كه با همديگر به‌طور روزانه افكار درست مي‌فرستيد بايستي در مقياس وسيع‎تری شيطان را تعقيب كنيد.نبايستي هر روز و هر دفعه تعداد كمي از موجودات شيطاني را هدف قرار دهيد.

چگونگي انجام آن به اين شكل است: (1)  بايد توجه وسعي خود را متمركز كنيد،ذهن‌تان بايستي كاملاً پاك و شفاف و عقلاني باشد، نيروي افكارتان لازم است كه متمركز شده و قوي باشد، با حالتي حاكي از برتري و چيرگي و متلاشي كردن و نابود كردن تمام شيطان در كيهان. (2) پيرواني كه فعلاً قادر به ديدن بعدهاي ديگر نيستند مي‌‌‌توانند بعد از آنكه گفتن عبارت (عبارات) را تمام كردند، افكار قدرتمند را در گفتن كلمه‌ي «مي‌یه» متمركز كنند. كلمه‌ي «مي‌یه» بايستي آنقدر قوي باشد كه به بزرگي بدن كيهاني بوده، همه چيز را در بر گرفته و هيچ چيزي در هيچ بعدي را ناديده نگيرد. (3) مریدانی كه مي‌توانند موجودات شيطاني را در بُعدهاي ديگر ببينند، مي‌توانند چيزها را برطبق وضعيت‌هايي كه از آن آگاه هستند اداره كنند، افكار درست‌‌‌شان لازم است كه قوي باشد و بايستي از خردشان به‌طور كامل استفاده كنند. يك فكر درست به‌تنهايي يكصد موجود شيطاني را از پاي در مي‌آورد. (4) زماني‌كه افكار درست مي‌فرستيد، بستن چشمان و نبستن چشمان‌تان اثر مشابهي دارند. اگر چشمان‌تان را باز نگه داريد، لازم است به حالتي برسيد كه هيچ‌يك از چيزهايي را كه در بعد مردم عادي مي‌بينيد مورد ملاحظه و توجه دقيق قرار ندهيد.

زماني‌كه افكار درست مي‌فرستيد بدون توجه به‌ اين‌كه چگونه چيزها حاد و پر تنش مي‌شود، ظاهر بايستي آرام باشد. اين مخصوصاً زماني‌كه در محل كار يا در بعضي محل‌هاي به‌خصوص هستيد به‌كار مي‌رود؛ احتياجي نداريد كه دستان را عمود نگه داريد و نتايج يكسان خواهد بود. تا وقتي‌كه افكار درست‌تان را قوي نگه داريد و ذهن‌تان را متمركز كنيد، مي‌توانيد نتايج يكساني بدست آوريد. اما در شرايط عادي بايستي دستان‌تان را عمود نگه داشته يا حالت دست لوتوس را انجام دهيد.

براي اينكه زيان‌ها را كاهش و موجودات ذي‌شعور را نجات دهيد، افكار درست قدرتمند مریدان دافارا به‌طور كامل مورد استفاده قرار دهيد، تقواي عظيم‌تان را نشان دهيد.

لي هنگجي

13 اكتبر، 2002