(Minghui.org) درحالی که مریدان دافایِ سراسر جهان همچنان حقایق را در مقیاسی وسیع‌تر و در سطحی عمیق‌تر و مفصل‌تر روشن می‌کنند، نوشته‌ها و مطالب روشنگری حقیقت که تمرین‌کنندگان در مکان‌های مختلف به‌طور فعالانه‌ای آنها را طراحی و تولید کرده‌اند، به‌تدریج متنوع‌‌تر و متنوع‌‌تر شده‌اند. این نوشته‌ها و مطالب نقش مفید و مثبتی را در معرفی دافا به مردم جهان ایفاء کرده‌اند.

اما موضوع شایان توجه این است که به‌عنوان مریدان دافا باید همچنان از سرشت باشکوه دافای کیهان محافظت کنیم، همانطور که همیشه این کار را انجام داده‌ایم. تمرین‌کنندگان می‌توانند مقادیر زیادی از مطالب و اقلام را تهیه و تولید کنند که حاوی تصاویر و کلمات مربوط به دافا هستند، مانند «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری» و «فالون دافا»، همچنین نشان یادبود فالون تا ازاین طریق حقیقت فالون گونگ را به جامعه معرفی کنند، اما قطعاً نمی‌توانیم با این مطالب و اقلام مانند کالاهایی رفتار کنیم که در بازارهای جامعه عادی توزیع و پخش می‌شوند. به‌خاطر احترام به دافا و به‌عنوان بهترین کار، از تولید اقلامی برای استفاده روزانه که مصرفی هستند یا به‌راحتی آسیب می‌بینند، خودداری کنیم. استاد این دافا را به‌خاطر اصلاح فا و نجات موجودات ذی‌شعور به جهانیان آموزش داده‌اند و مریدان دافایِ دوره اصلاح فا نیز باید محافظت از دافا را همواره به‌عنوان مسئولیت فردی خود درنظر بگیرند.

از اولین روز معرفیِ فوق‌العادۀ دافا به جهان، تمرین‌کنندگان تأکید بسیار زیادی روی این اصل کرده‌اند و آن را با احتیاط بسیار زیاد انجام داده‌ و تجربه‌های ارزشمند بسیاری اندوخته‌اند. برای اینکه در آینده، آن را از این جنبه‌ها حتی بهتر انجام دهیم، امیدواریم مریدان دافا در هر جایی، فا را معلم خود درنظر بگیرند و این اصل را به یکدیگر یادآوری کنند.

هیئت تحریریه مینگهویی

1 ژوئن 2002