(Minghui.org)

روشنگری حقیقت برای بسیاری از افراد چینی که توسط دروغ‌ها قفل شده‌اند بالاترین اولویت است

همه ما مریدان دافا در طی بیش از سه سال گذشته، تلاش بسیار زیادی را درجهتروشنگری حقیقت برای مردم جهان انجام داده‌ایم و در طول بیش از دو سال گذشته بنیان خوبی را برای تلاش‌های روشنگری حقیقت در مقیاس وسیع بنانهاده‌ایم. مریدان دافا بالغ و بالغ‌تر، منطقی و منطقی‌تر و آگاه و آگاه‌تر به چگونگی انجام امور شده‌اند.

در طی سال گذشته با وجود تلاش‌های تمرین‌کنندگان داخل و خارج از چین، افراد چینی‌ای که به‌طور حقیقی از حقایق آگاه شده‌اند و نجات یافته‌اند، فقط تعداد اندکی به‌شمار می‌آیند. بنابراین پیش از ورود نیروی عظیم اصلاح فا، می‌بایست احساس اضطرار بیشتری داشته باشیم و روش‌های مؤثری را پیشنهاد کنیم تا در روشنگری حقیقت برای تعداد گسترده‌ای از مردم چین به‌ روشی عقلانی و روشن حتی بهتر عمل کنیم.

ما باید مطالب روشنگری حقیقت‌مان را برای دریافت‌کنندگان مناسب سازیم به‌طوری که آنها این اطلاعات را با دیگران به‌اشتراک بگذارند و واکنشی زنجیره‌ای خلق کنند.

در روشنگری حقیقت برای حکومت‌ها و رسانه‌های خارج چین سست نشوید

برای آن افرادی از ما که در خارج از چین زندگی می‌کنند، این بیشترین اهمیت را دارد که حقایق را برای افراد چینی ارزشمند داخل و خارج چین روشن کنیم، اما نمی‌توانیم در روشنگری حقیقت برای همه سطوح دولت و رسانه‌های هرکشور سست شویم، چراکه نگرش دولت به‌طور بسیار حیاتی به آینده آن کشور و ملت پیوند می‌خورد. به‌طور نسبی صحبت کنیم، در حال حاضر می‌توانیم بیشتر بر گسترش فا به افراد و کمک به آنها برای کسب فا و شروع تزکیه تمرکز کنیم.

قلمرو مریدان دافا در الویت دادن به دیگران و وابسته نبودن به نظرات شخصی متجلی می‌شود

هر مرید دافا درک‌های متفاوتی دربارۀ اصلاح فا دارد و کارهای خاصی را در ارتباط با دافا انجام می‌دهد و هر فکر مرید دافا توسط خدایان بی‌شمار دیده می‌شود. زمانی که با چیزی مواجه می‌شویم، همگی ما باید براساس درک شخصی خودمان آن را بسیار کامل درنظربگیریم، اول به توصیه‌های دیگران توجه کنیم، ببینیم آیا می‌توانیم با پیروی از توصیه‌های طرف دیگر به همان نتیجه دست یابیم، و با تلاش‌های هماهنگ بایکدیگر کار کنیم. فقط آن فکر قلمرومان را متجلی می‌کند. بودها، دائوها و خدایان در آسمان‌ها آن را بسیار مهم درنظر می‌گیرند. اینکه چگونه به شیوه خاصی هرکاری را انجام می‌دهیم، در جایگاه دوم است.

اصلاح فا از ما می‌خواهد که سه کار را به‌خوبی انجام دهیم

مطالعه خوب فا، روشنگری حقیقت و فرستادن افکار درست. لازم است که این سه کار به‌خوبی انجام شود و هیچ‌کدام از آنها نمی‌تواند نادیده گرفته شود. ما نمی‌توانیم به یک کار تأکید کنیم و دو کار دیگر را نادیده بگیریم. توجه کنید که راه میانه را برگزینید و به افراط نروید.

فا را به‌خوبی مطالعه کنید و به پیشرفت اصلاح فا برسید

مهم نیست که چقدر مشغول هستید، باید فا را به‌خوبی مطالعه کنید. مطالعه خوب فا تضمین بنیادی برای ماست که افکار درست را در میان آزار و شکنجه و مداخلات حفظ کنیم و به‌طور حقیقی به افراد بیشتری کمک کنیم که از حقایق آگاه شوند.

دافا را در بالاترین اولویت قرار دهید

هنگام مواجهه با هر چیزی، اگر همگی ما دافا را در بالاترین اولویت قرار دهیم و خودمان را به‌عنوان مریدان دافای دوره اصلاح فا در جایگاه دوم، امور را به‌خوبی اداره خواهیم کرد و هم‌زمان باید سرکوب و مداخلات نیروهای کهن شیطانی با افکارمان در بُعدهای دیگر را ازبین ببریم.

هیئت تحریریه مینگهویی 7 سپتامبر 2002


انتشار 8 سپتامبر 2002

به‌روز رسانی 27 دسامبر 2012