(Minghui.org) استادیار خانم هو یو وویی از بخش اقتصاد دانشگاه ملی تایوان، گزارش تحقیقاتی خود را منتشر کرد که نشان می‌دهد 72 درصد از تمرین‌کنندگان فالون گونگ بعد از شروع این تمرین، در طول یک سال فقط از یک کارت بیمه سلامت استفاده می‌کنند که کاهش استفاده تقریباً 50٪ را نشان می‌دهد.] دارندۀ کارت بیمه درمانی مجاز است که 6 بار تحت معاینه و بررسی قرار بگیرد. برای معاینات بیشتر باید کارت را تمدید کرد.] برای آنهایی که درطول سال به‌طور مکرر به بیمارستان مراجعه کرده‌اند، این نتایج نعمت بزرگی بزرگ محسوب می‌شود.

این تحقیقات علمی دربارۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ در سراسر تایوان انجام شده است. برای مثال، آنها در یک پنجم از قصبه‌ها، شهرستان‌ها، شهرها و مناطق این تحقیقات را انجام دادند و 1182 پرسشنامه معتبر جمع‌آوری کردند و با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری به این نتایج رسیدند.

در این گزارش با اشاره به اینکه فالون گونگ تأثیری چشمگیر برای رها شدن از عادات ناسالم دارد، مانند نرخ 81٪ برای ترک سیگار، نرخ 77 ٪ برای پرهیز از الکل، نرخ 85٪ برای ترک قمار و نرخ 85٪ برای ترک جویدن فوفل (یک عادت اعتیاد آور و ناسالم رایج در آسیا.) این داده‌ها ثابت کند که تمرین فالون گونگ در واقع در زمینه بهبود محیط اجتماعی نیز اثرات مثبت و قابل توجه‌ای داشته است.

دکتر هو اشاره کرد که تحقیقات نشان می‌دهد که فالون گونگ در زمینه ایجاد هماهنگی در احساسات فرد کمک بزرگی ارائه می‌کند. میزان رضایت فرد از وضعیت سلامتی‌اش از 24 درصد به 78 درصد افزایش یافته است. میزان رضایت فرد از توانایی برای رسیدگی به فعالیت‌های روزانه از 36٪ به 81٪ افزایش یافته است. علاوه بر این، 33 درصد از مردم تمایل به عصبی و مالیخولیایی بودن دارند، اما کمتر از 3٪ این احساسات را بعد از شروع تمرین گزارش کرده‌اند.

دکتر هو معتقد است که چون تأمین هزینه مالی برای بیمه درمانی در حال حاضر بسیار سخت و محدود است، تمرین فالون گونگ تنها یک راه اساسی مؤثر برای کاهش هزینه‌های درمانی نیست، بلکه مزایای جسمی و آسودگی روانی بسیار زیادی را به مردم ارائه می‌دهد. او فکر می‌کند که دولت و محافل دانشگاهی باید با هم کار کنند تا درک عمیق‌تری را نسبت به مزایای فالون گونگ در زمینۀ وضعیت سلامتی مردم به‌دست آورند. او ابراز امیدواری کرد که بتواند حمایت اداره بیمه سلامت ملی را به دست آورد تا بتواند پژوهش‌هایش در زمینۀ داده‌های سلامت تمرین‌کنندگان فالون گونگ را دقیق‌تر انجام دهد.

دکتر هو سال‌های بسیاری است که در زمینۀ اقتصاد سلامت مطالعه کرده و نیز یک تمرین‌کننده فالون گونگ است. بر اساس تجربه شخصی و دانش آکادمیکش و با حمایت از انجمن فالون دافای تایوان، او این گزارش تحقیقاتی را به پایان رسانده و سزاوار توجه و تأیید از سوی تمام اقشار جامعه است.