(Minghui.org) تحت شرایط خاصی که دافا و مریدان دافا تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند، مریدان دافا براساس درک خود از اصلاح فا و به‌ابتکار خود در مکان‌های مختلف در سرزمین اصلی چین مکان‌‌های تولید مطالب و محل‌های دسترسی به اینترنت را راه‌اندازی، اداره و حمایت می‌کنند. هدف این است که محیط تزکیه مریدان دافای سرزمین اصلی را رشد دهیم که به‌شدت مورد مداخله قرار گرفته است، به دافا اعتبار ببخشیم و نجات را به موجودات ذی‌شعور عرضه کنیم. به‌منظور تضمینِ عملکرد استوار این مکان‌ها، همه داوطلبان در محل‌های تولید مطالب و محل‌های دسترسی به اینترنت باید ابتدا تبدیل به مریدان دافایی شوند که می‌توانند در هر محیطی فعالانه تزکیه ‌کنند و ثانیاً اینکه قادر باشند وضعیت مریدان دافا را طی یک دوره طولانی حفظ کنند، نیز مهم‌ترین چیز است.

1. الزامات درباره خصوصیات آنهایی که در مکان‌های تولید مطالب و محل‌های دسترسی به اینترنت همکاری می‌کنند

طی 4 سال گذشته، مراکز تولید مطالب و محل‌های دسترسی به اینترنت تأثیر مثبت قابل‌توجهی داشته‌اند، درحالی‌که از مانع سخت و شیطانی در مسیر انتشار اطلاعات مربوط به فالون گونگ عبور کرده‌اند و دروغ‌های بی‌شماری را افشاء کرده‌اند که ماشین تبلیغاتیِ تحت کنترلِ سردسته شیطانی چین منتشر کرده بود. دقیقاً به‌دلیلِ همین تأثیر مهمشان، مکان‌های تولید مطالب و محل‌های دسترسی به اینترنت نیز هدف‌های اصلی اهریمن شده‌اند و آنهایی که در مرکز تولید مطالب کار می‌کنند، به هدف‌های اصلی برای «آزمایش‌ها» و مداخلۀ نیروهای کهن تبدیل شده‌اند.

کار هر مرکز تهیه مطالب، به آینده تعداد زیادی از مریدان دافا و مردم در منطقه‌شان گره خورده است. در شرایط سخت، به‌‌دلیل بسته بودن نسبی محیط کار، مشکلات یک شخص درطول تزکیه اغلب بر امنیت سایر تمرین‌کنندگان در آن مکان تهیه مطالب تأثیر می‌گذارد و آن موضوعی است از اینکه آیا آن مکان تهیه مطالب می‌تواند به نجات مردم ادامه دهد یا خیر و آیا می‌تواند تأثیر مثبتی در طول تزکیه اصلاح فا داشته باشد یا خیر. (الزامات مطرح شده در بالا برای وضعیت داوطلبان در مکان‌های تولید مطالبی که تنها یک نفر آن را اداره می‌کند، کاربرد ندارد، چراکه کار این مکان‌ها عملکرد صرفاً‌ یک نفر است و بر سایر مریدان دافا تأثیر نمی‌گذارد، اما هنوز باید به‌طور جدی به آنها نگاه کرد.) بنابراین کار داوطلبانه نیز باید استانداردهای خود را داشته باشد— انجام چیزها به‌طور فعالانه بدین معنی نیست که هیچ هماهنگی‌ای وجود ندارد. انجام هر چیزی که شخص می‌خواهد یا اداره کردن آن مکان بدون اصول، غیرمسئول بودن نسبت به خود شخص و نسبت به جامعه است.

به همین دلیل، برای اداره کارکنان در همه مکان‌های تولید مطالب و محل‌های دسترسی به اینترنت در سرزمین اصلی چین، باید الزاماتی پایه‌ای برای وضعیت تزکیه همه داوطلبان و وضعیت خصوصیات اخلاقی‌شان وجود داشته باشد. آن مریدان دافایی که داوطلب کار در مکان‌های تولید مطالب و محل‌های دسترسی به اینترنت هستند، باید خودشان را با افکار و اعمال درست، براساس استانداردها در مجموعه خصوصیات اخلاقی برای تزکیه‌کنندگان، قاطعانه منضبط کنند. فقط هنگامی که همه تمرین‌کنندگان در مراکز تهیه مطالب و خارج از آن مکان‌ها قاطعانه به این استانداردها پایبند باشند، افرادی که در مراکز تهیه مطالب کار می‌کنند، می‌توانند در هر کاری که مریدان دافای دوره اصلاح فا باید انجام دهند، به‌خوبی عمل کنند، حتی با وجود محیط سخت آزار و شکنجه، تحمل حجم کاری بالا و کار کردن در تنهایی و انزوای نسبی.

تمرین‌کنندگانی که وابستگی به احساسات با آنها مداخله می‌کند یا آنهایی که به‌خاطر ترس منزل خود را ترک کردند، تمرین‌کنندگانی که درک درستی از تزکیه اصلاح فا براساس اصول فا ندارند، همچنین تمرین‌کنندگانی که در خوب مطالعه کردن فا، خوب افکار درست فرستادن و درنظر گرفتن روشنگری حقیقت به‌عنوان وظیفه خود، پایدار نیستند— هیچ کدام برای انجام کارها در مکان‌های تولید مطالب و محل‌های دسترسی به اینترنت مناسب نیستند. حتی درخصوص تمرین‌کنندگانی که ضرورت کارِ ارائه نجات به مردم را درک کرده و پیوسته و در سکوت وقت و انرژی خود را وقف آن می‌کنند، اگر به‌دلیل دوره‌های طولانیِ بیش‌ازحد درگیر بودن در این کار، مشکلاتی موقتی در تزکیه دارند، باید مدتی همکاری در این کار را متوقف کنند تا فا را مطالعه کرده و خودشان را تزکیه کنند. آنها باید دوباره به حالتی برسند که یک مرید دافا در ابتدای تزکیه باید در آن حالت باشد و سپس به کار در مرکز تهیه مطالب برگردند، وگرنه هم این کار و هم تزکیه‌شان متحمل آسیب و خسارت خواهد شد.

2. حمایت از خلوص و پاکی مکان‌های تولید مطالب براساس تزکیۀ اصلاح فا

اخیراً برخی از مکان‌های تولید مطالب پدیده استفاده از توانایی‌ها و مهارت‌های فنی مردم عادی به‌عنوان استانداردی برای ارزیابی شایستگی فرد را از خود به‌نمایش گذاشته‌اند. آنها کار مهم ارائه نجات به مردم جهان را براساس توانایی‌ها و مهارت‌های مردم عادی بنا نهاده‌اند، درحالی که از الزامات «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری» دافا منحرف شده‌اند و درگیری‌های سختی را برای کار در این مکان‌های تهیه مطالب ایجاد کرده‌اند. تمرین‌کنندگان برخی مناطق، در روند انجام کارهای داوطلبانه در مکان‌های تولید مطالب، به انجام کارها وابستگی داشتند. آنها برای مدت‌های طولانی فا را مطالعه نمی‌کردند چه رسد به اینکه در حین مطالعه فا و تزکیه کردن، ذهن‌شان آرام و در سکون باشد.

آنها تولید مطالب را کار مردم عادی درنظر می‌گرفتند و مطالعه فا و تزکیه، انجام تمرینات، فرستادن افکار درست و با گفتار و کردار خود به فا اعتبار بخشیدن را مسئولیت‌هایی اضافه درنظر می‌گرفتند. درنتیجه شیطان از آنها سوءاستفاده ‌کرد و این افراد بعد از دستگیر شدن، به هم‌تمرین‌کنندگان خود خیانت ‌کردند که منجر به دستگیری تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان شد.

مکان‌های تولید مطالبی که تمرین‌کنندگان آنها را اداره می‌کنند، برای اینکه افراد شهرتی میان تزکیه‌کنندگان کسب کنند یا استعدادهای خاص خود را به‌نمایش بگذارند، نیستند. داوطلبان در مکان‌های تولید مطالب باید ابتدا مریدان دافایی با خصوصیات اخلاقی سطح بالا باشند، وگرنه کارشان در این مراکز منجر به عواقبی خواهد شد که اهریمن‌ها در انتظار ایجاد آنها بوده‌اند. هر کار دافا شامل عناصر تزکیۀ خصوصیات اخلاقی است. هدف از کار کردن ما در مکان‌های تولید مطالب چیست؟ آیا هدف اعتبار بخشیدن به دافا و نجات موجودات ذی‌شعور نیست، درحالی‌که خودمان را پاکسازی می‌کنیم و این سفر به سوی الوهیت را کامل می‌کنیم؟

در برخی مناطق مشکلاتی در این خصوص وجود داشته که مردان و زنان روابط نامناسبی با هم دارند که منجر به اختلال در مکان‌های تولید مطالب آن مناطق و کانال‌هایی برای ازکارانداختن این مطالب در مقیاس وسیع شده است. این جریان نتیجه تلاش‌های اعتباربخشی مریدان دافا به فا را خنثی کرده است و باعث شده شیطان به این اوضاع نگاه کند و بخندد. حتی اگرچه تعداد آنهایی که چنین مشکلی دارند، به‌شدت کم است، اما میزان خسارتی که آنها می‌توانند سبب شوند، بسیار زیاد است و آنها شایستگی کار کردن در مراکز تولید مطالب مریدان دافا را ندارند، اما تمرین‌کنندگان برخی از مناطق این جریان را نادیده گرفتند، چراکه با کمبود افراد با مهارت‌های فنی مواجه بودند و این کار اشتباه است. آنها سطح اخلاقیات خود را تا مرحله‌ای پایین آورده‌اند که موجودات الهی، دیگر آنها را «انسان» در نظر نمی‌گیرند— آنها از استاندارد تزکیه‌کنندگان حتی فوق‌العاده دورتر هستند. چطور مریدان دافا می‌توانند موقعیت‌های مهم در مکان‌های تولید مطالب را به آنها بسپارند؟ آیا چنین افرادی می‌توانند به دافا اعتبار ببخشند؟ آنچه باآن مواجهند این است که چطور از گناه لکه‌دار کردن اعتبار مریدان دافا و توهین به استاد با رفتار کثیف خود رهایی یابند و اینکه چطور برای زندگی خود مسئول باشند.

3. مریدان دافای پیرامون مکان تهیه مطالب نیز درحالی که تبادل تجربه کرده و کار مربوط به مطالب را خودشان هماهنگ می‌کنند، باید پیوسته خصوصیات اخلاقی خود را رشد دهند

معلم بیان کردند: «منتظر نمانید، به سایرین تکیه نکنید.» در مناطقی که مشکلاتی در مکان‌های تهیه مطالب ظاهر شدند، آن فقط به افرادی که در این مکان‌های تهیه مطالب و محل‌های دسترسی به اینترنت کار می‌کنند، محدود نیست. مریدان دافای پیرامون آنها نیز باید به خودشان نگاه کنند و بپرسند که آیا ما باید به این افراد برای ارائه نجات به موجودات ذی‌شعور تکیه کنیم و آیا ما باید به مهارت‌های مردم عادی اجازه دهیم ما را محدود کنند یا خیر و آیا ما حقیقتاً به‌طور قاطع به خردی که دافا به ما عطا کرده باور داریم یا خیر و در مواجهه با تضادها آیا ما حقیقتاً دافا را مهم‌ترین چیز درنظر گرفته‌ایم یا خیر. وقتی درکمان را براساس اصول فا روشن و واضح کرده‌ایم، تعداد کمی از مردم بیان می‌کنند که دیگر مانع کار و تلاش کل منطقه ما برای نجات موجودات ذی‌شعور نمی‌شوند. مریدان دافای پیرامون ما چه مستقیم و چه غیرمستقیم در این کار درگیر باشند یا نه یا درباره این چیزها بدانند یا نه، باید به خودشان نگاه کنند، خصوصیات اخلاقی خود را رشد دهند، خودشان مسائل را سازماندهی کنند و آنچه باید انجام شود، را تقسیم کنند.

استاد در «آموزش و تشریح فا در کنفرانس فا در متروپولیتن نیویورک» اشاره کردند:

«در این مسیر اصلاح فا، و در این مسیر تزکیه، مطمئناً محنت‌‏ها وجود خواهند داشت، مطمئناً انواع و اقسام عدم توافق‌‏ها وجود خواهند داشت، و مطمئناً آن نوع افرادی که کمی قبل توسط آن شاگرد ذکر شد وجود خواهند داشت. این بدین خاطر است که نیروهای کهن فکر می‌‏کنند: "اگر مریدان دافای تو بسیار خالص باشند و هیچ مداخله‌‏ای نداشته باشند، پس چگونه قصد دارند که از بعضی از افکار بدشان خلاص شوند؟ چگونه می‌‏توانی ثابت کنی که دافایت از چنان محیط پیچیده‌‏ای بیرون آمده و تقوای عظیم بنا نهاده است"؟ این دلیل آن است که چرا می‌‏خواستند آن کار را انجام دهند و چرا نظم و ترتیب دادند تا برخی از افراد وجود داشته باشند و برخی چیزها اتفاق بیفتند-- این نیروهای کهن بودند که می‌‏خواستند آن کارها را انجام دهند. من هیچ‌‏چیز آن را تصدیق نمی‌‏کنم.»

آن دسته دیگر از مریدان دافایی که کارهای مربوط به مطالب را انجام می‌دهند، ما باید در مواجهه با هر مداخله‌ و درگیری هشیار و منطقی باشیم و به پایه و بنیان تزکیۀ اصلاح فا پایبند باشیم.

سردبیر مینگهویی
24 ژانویه 2004

توضیح: منظور از محل‌های تولید مطالب، مکان‌هایی در چین است که تمرین‌کنندگان، مطالبی تهیه و پرینت می‌کنند که حقیقت درباره فالون گونگ و آزار و شکنجه را روشن می‌کند، مانند فلایرها، بنرها، سی‌دی و غیره.