یادداشت هیئت تحریریه مینگهویی: به‌منظور حصول اطمینان از کارایی مؤثر مراکز تولید مطالب در چین و اینکه افراد کتاب‌هایی را که به‌دست می‌آورند ارج نهند، تمرین‌کنندگان باید هزینۀ کتاب‌هایی را که توانستند تحت شرایط آزار و شکنجه و پس از غلبه بر انواع و اقسام مشکلات تولید کنند، مطالبه نمایند. در شرایط ویژۀ کنونی حداقل باید هزینۀ چاپ و حمل‌و‌نقل را مطالبه کنیم. اگر شرایط اجازه می‌دهد، قیمت روز را می‌توان مطالبه کرد. این دستورالعملی از جانب استاد است. هم‌تمرین‌کنندگان در چین، لطفاً این دستورالعمل را اجرا کنند. (9 نوامبر 2004)

***********

(Minghui.org) با پیشرفت اصلاح فا، بسیاری از مردم در طلب کتاب‌ها یا سی‌دی‌ها و همچنین سایر مطالب دافا هستند. در بسیاری از مناطق، کتاب‌های فالون دافا، به‌ویژه جوآن فالون، با کمبود تولید مواجه است. امروز مقاله‌ای در وب‌سایت مینگهویی خواندم که برسر موضوع مطالبۀ هزینۀ کتاب‌های دافا بحث می‌کرد. اینجا می‌خواهم برداشتم را در‌خصوص این موضوع براساس تجربه‌ام در مناطق محلی به‌اشتراک بگذارم. آیا باید هزینۀ کتاب‌هایی را که در شرایط دشوار کنونی تولید می‌کنیم مطالبه کنیم یا خیر.

فکر می‌کنم که اگرچه برنامه‌های تلویزیونی افتراآمیز نسبت به دافا دیگر زیاد پخش نمی‌شوند، اما بسیاری از مردم هنوز از ارتباط داشتن با فالون گونگ بسیار می‌ترسند. پس از پنج سال آزار و شکنجه، آنها دیده‌اند که بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، بازداشت، محکوم و حتی براثر شکنجه کشته شده‌اند. در چنین شرایطی، این بسیار ارزشمند است که مردم می‌خواهند حقیقت فالون گونگ را بدانند و کتاب‌ها را مطالعه کنند. باید از ایجاد هر مانعی برای این افراد که ممکن است با گرفتن هزینۀ کتاب‌ها ایجاد شود خودداری کنیم.

برای اینکه به مردم کمک کنیم که کتاب‌های دافا را ارج نهند، می‌توانیم به آنها توضیح دهیم که تعداد موجودیِ این کتاب کم است و از آنها بخواهیم که اگر نمی‌خواهند تزکیه کنند کتاب را بازگردانند. به این طریق، مردم کتاب‌های دافا را مانند محصولات تجاری عادی درنظر نمی‌گیرند و می‌توانیم کتاب‌های مرجوعی را به افراد دیگر بدهیم تا مشکل عرضه را مرتفع کنیم.

مهم‌ترین وظیفۀ ما نجات مردم است، اینکه اجازه دهیم که آنها به حقیقت فالون دافا آگاه شوند و فا را کسب کنند. شرایط در این دورۀ زمانی بخصوص مانند زمانی که ما فا را کسب کردیم نیست. با‌این‌که این کتاب‌ها همگی از درآمد شخصی تمرین‌کنندگان دافا درست شده‌اند، کتاب‌های دافا بسیار ارزشمند هستند. اگر پول مطالبه می‌کردیم تا هزینه‌های کم چاپ را پوشش دهیم، ممکن است باعث شود مردم فکر کنند که از فروش این کتاب‌ها درآمد کسب می‌کنیم و درنتیجه از تقدس فا کاسته شود و مانع آنها در کسب فا شود.

شیطان ممکن است از این واقعیت بهره‌برداری کند که ما برای کتاب‌ها پول مطالبه می‌کنیم و درنتیجه باعث خسارت غیرضروری به دافا شود.

موارد فوق درک‌های شخصی من هستند. لطفاً هر اشتباهی را متذکر شوید. متشکرم.