(Minghui.org) مدت‌ها پیش ده‌ها نمایش ترسیمی از تصاویر بازآفرینی‌شدۀ شکنجه را منتشر کردیم. متعاقباً تمرین‌کنندگان خارج از چین شروع به برگزاری نمایشگاه‌های شکنجه کردند تا با آزار و شکنجه مقابله کنند. اخیراً برخی از تمرین‌کنندگان در سرزمین اصلی چین مشاهده کردند که این نمایشگاه‌ها در افشای شیطان مؤثر بوده‌اند. این تمرین‌کنندگان باید براساس یک نمایش ترسیمی یا توصیف‌های نوشته‌شده‌ای که از سوی مریدان در سرزمین اصلی ارائه شدند، شکنجه را شبیه‌سازی کنند چراکه آنها هیچ تجربۀ شخصی در این‌خصوص نداشته‌اند. به‌دلیل مشکلات مضاعفی که در تهیه وسایل صحنۀ نمایش، حمل‌و‌نقل و مکان‌های قابل دسترس برای نمایش وجود دارد، برخی از قسمت‌های این بازآفرینی‌ها چندان دقیق نیستند.

یکی از تمرین‌کنندگان سرزمین اصلی چند پیشنهاد سازنده ارائه داده است و صمیمانه امید دارد که تمرین‌کنندگان بیشتری در سرزمین اصلی این مسئولیت را بپذیرند و مطالب مربوط به بازآفرینی شکنجه را مهیا کنند و در همکاری با تمرین‌کنندگان خارج از چین، به‌طور بهتری آزار و شکنجه را افشاء کنند و شیطان و آزار و شکنجه را از‌بین ببرند.

این تمرین‌کنندۀ سرزمین اصلی در ایمیلش به مینگهویی اشاره کرد که بسیاری از تمرین‌کنندگان در چین انواع و اقسام شکنجه را به‌طور دست‌اول تجربه کرده‌اند. بسیاری دیگر از آنها شاهد شکنجه‌ای بوده‌اند که خودشان متحمل نشده‌اند. درصورت امکان، تمرین‌کنندگان می‌توانند صحنه‌ها را با توجه دقیق به جزئیاتی مانند لباس‌، مدل مو و افراد حاضر بازآفرینی کنند و از آنها عکس بگیرند یا حتی فیلمبرداری کنند و آنها را برای وب‌سایت مینگهویی ارسال کنند. تمرین‌کنندگان خارج از چین می‌توانند بعداً اصلاحاتی بر آنها انجام دهند. افرادی که شکنجه را تجربه کرده‌اند، می‌توانند اطلاعات شخصی و پیشینه را برای عموم یا استفادۀ داخلی مهیا کنند که می‌تواند در درک شکنجه به بازآفرینان و خوانندگان کمک بیشتری کند.

آن تمرین‌کنندۀ سرزمین اصلی همچنین پیشنهاد کرد که هنگام تولید تابلوهای نمایش اطلاعات در کشورهای غربی می‌توانند از این مطالب درست شده به‌عنوان مرجع استفاده کنند یا اینکه می‌توانند با مات کردن چهره‌ها برای حفظ هویت افرادی که در نوار ویدیوئی هستند، از آنها در برنامه‌های ویدیوئی روشنگری حقیقت استفاده شود. بازآفرینی‌هایی که توسط قربانیان در سرزمین اصلی تولید شدند بسیار مؤثرتر از آنهایی خواهد بود که ساختۀ تمرین‌کنندگانی است که شخصاً آن شکنجه را تجربه نکرده‌اند.

امیدواریم که تمرین‌کنندگان سرزمین اصلی که نمی‌توانند تصاویر یا نوارهای ویدیوئی تهیه کنند، تجربیات شخصی خود از شکنجه را در قالب کلمات و ترسیم شرح دهند. این ترسیم‌ها می‌تواند بخشی از پروژۀ «100 ترسیم از شکنجه» باشد. اگر مشکلاتی در تولید این ترسیم‌ها وجود داشت، می‌توان آن مشکلات را با دعوت از سایر تمرین‌کنندگان برای قرار گرفتن در تصاویر برطرف کرد و بعد از کشیدن ترسیم‌ها به آنها ارجاع کرد. اینها تنها چند پیشنهاد هستند و هر کسی می‌تواند در کمک به این تلاش از خود خلاقیت نشان دهد.

وقتی مطالب در وب‌سایت مینگهویی قرار داده شدند، لطفاً توجه کافی به امنیت داشته باشید و حفاظ خود را پایین نیاورید.

علاوه براین، به تمرین‌کنندگان خارج از چین یادآوری می‌کنیم که هنگام تولید مطالب بازآفرینی شکنجه دقت بسیار زیادی داشته باشند، خواه آنها برنامه‌های ویدیوئی، تابلوهای نمایشی یا بروشور باشند. مشخص کنید که کدام تصاویر شرح دهندۀ خود رویدادها است و مستند است و کدام تصاویر بازآفرینی و شبیه‌سازی‌شده است.

هیئت تحریریۀ مینگهویی

11 اوت 2004

تاریخ نوشتن: 11 اوت 2004

تاریخ انتشار: 12 اوت 2004