(Minghui.org)  روح شیطانی حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) مخالفت با دافا را انتخاب کرد و سرنوشت محتوم آن این است که قبل از رسیدن اصلاح فا به جهان بشری، به‌وسیلۀ موجودات الهی کیهان به‌طور کامل از بین برود. درنتیجه، همه مردم جهان که به دلایل مختلف به ح.ک.چ یا سازمان‌های مختلف وابسته به حزب ملحق شده‌اند، تحت عنوان شیطان، به‌عنوان نمادی از قساوت در نظر گرفته می‌شوند. اگر آنها بتوانند به‌سرعت از حزب، لیگ جوانان و لیگ پیشاهنگان جوان کناره‌گیری کنند و لکه ننگ شیطان را از خود بزدایند، زمانی که تغییرات تکان‌دهنده زمین در آینده‌ای نزدیک در جهان بشری رخ دهد و هنگامی که روز رستاخیر حزب شیطانی فرارسد، آنها می‌توانند از فاجعه‌ای که ح.ک.چ به‌بار آورده است، بگریزند.

برای افرادی در سرزمین اصلی چین که ممکن است انتشار اسامی‌شان خطرناک باشد یا کسانی که به‌طور موقت نمی‌خواهند وضعیت و اسامی آنها در دسترس عموم قرار گیرد، می‌توانند از نام‌های مستعار، کوچک، تخلص، حتی نام دوران کودکی یا نام‌هایی با علامت اختصاری استفاده کرده و خروج خود را از حزب، لیگ جوانان و لیگ پیشاهنگان جوان و لیگ پیشگامان جوان خارج از کشور اعلام کنند. همچنین مریدان دافا در سرزمین اصلی چین که می‌خواهند خروج خود را از حزب اعلام کنند، پس از اینکه به‌وضوح ماهیت روح شیطانی را مشاهده کردند می‌توانند به همین شیوه عمل کنند.

موجودات الهی نسبت به مردم نیک‌خواه هستند و فقط به قلب آنها نگاه می‌کنند، بنابراین شخص درحالی‌که از حزب کناره‌گیری می‌کند، نام مستعارش به اندازه سایر نام‌هایش اثرگذار است. اگر مردم جهان انتخاب کنند یکی از عوامل حزب شیطانی باشند، به معنی این است که آنها انتخاب می‌کنند در زمان مقرر همراه با حزب از بین برده شوند و آینده خود را از دست بدهند. کسانی که ‌خروج از حزب را انتخاب می‌کنند و در سریع‌ترین زمان ممکن لکه پلیدی را از بدن خود می‌زدایند، آینده‌ای را برای خودشان انتخاب کرده‌اند.

شما افرادی که لکه این پلیدی را در خود دارید: لطفاً این فرصت تاریخی زودگذر را از دست ندهید.

۱۷ فوریه ۲۰۰۵