کنفرانس فای اوکراین

درود بر مریدان دافای شرکت کننده در کنفرانس فای اوکراین!

ابتدا مایلم کنفرانس موفقی را برای شما آرزو کنم. به کمال رسیدن مریدان دافای دوره‌ی اصلاح- فا، [این‌طور] است که دافا درحال خلق موجودات روشن‌بین بزرگ کیهان جدید است، بنابراین این امر، مسئولیت‌های شما را این‌ اندازه بزرگ‌تر می‌سازد. همان‌طور که در تزکیه پیشرفت می‌کنید، مأموریت شما در نجات موجودات و از بین بردن شیطان و مداخله‌ی عوامل کهن، به‌طور طبیعی با تزکیه‌ی شما ملحق می‌شود. فقط وقتی خود را به‌خوبی تزکیه کنید می‌توانید هر چیزی از آینده را بنیان نهید. بنابراین امیدوارم کنفرانس شما موقعیت باشکوهی باشد که به‌طور واقعی قادر باشد مطالعه‌ی فا و پیشرفت را الهام بخشد.

مریدان دافا، کوشا باشید! اگرچه در تزکیه‌تان این دردآور است که از وابستگی‌های بشری‌تان رها شوید، اما این مسیر، مسیری مقدس است.

یک‌بار دیگر، موفقیت کنفرانس فای‌تان را خواهانم!

لی هنگجی
۲۶ می، ۲۰۰۶