(Minghui.org)  بسیاری از تمرین‌کنندگان درطول دورۀ معینی، درخصوص بازی‌های المپیک پکن وابستگی‌های بسیار شدیدی را به نمایش گذاشته‌اند و به نیروهای کهن فرصتی برای بهره‌برداری دادند. این موضوع باعث شده است که در اعتباربخشی به فا، روشنگری حقیقت و نجات موجودات ذی‌شعور صدماتی به بار آورده شوند. اگر مریدان فالون دافا این وابستگی را نداشتند، افراد فاسد در حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)قادر نبودند از بازی‌های المپیک برای تثبیت جایگاه خودشان استفاده کنند. بلکه برعکس، به‌جای آن احتمال داشت به سقوط حزب در این زمان منجر می‌شد. اگر ما چنین وابستگی‌ای نداشتیم، حزب شیطانی قادر نمی‌بود به بازی‌های المپیک به‌عنوان بهانه‌ای برای آزار و شکنجه مریدان دافا استناد کند و بسیاری از هم‌تمرین‌کنندگان بازداشت نمی‌شدند. این وابستگی قوی با مریدان دافا مداخله کرد، باعث آسیبی جدی شد و همچنین درخصوص اینکه مردم جهان به حقیقت آگاه شود تداخل ایجاد کرد.

سال‌های بسیاری است که در دوره اصلاح فا تزکیه می‌کنیم. در طول این سال‌ها، همان‌طور که با رویدادهای خاصی مواجه شده‌ایم، بسیاری از تمرین‌کنندگان با ذهنیت‌های بشری خود به این رویدادها وابسته شدند، فقط بعدها آن را درک کردند. اما وقتی که رویدادی دیگر پیش آمد، دوباره به ذهنیت‌های بشری خود وابسته شدند. این قبیل درس‌ها بارها در طول نُه سال گذشته تکرار شده‌اند. استاد در ماه مه ۲۰۰۷، به ما یادآوری کردند:

«شما از ميان آزمايش‌ها و سختي‌هاي عظيمي گذشته‌ايد تا به جايي که الان هستيد برسيد. به هيچ وجه نبايد اجازه دهيد قلب و ذهن‌تان مانند خزه بالا و پايين حرکت کند و با کوچک‌ترين بادي تکان بخورد.» (درباره رمان فاجعه کیهان)

هم‌تمرین‌کنندگان، ما واقعاً باید از این درس یاد بگیریم. به‌عنوان تزکیه‌کننده باید همه چیز را با افکار درست نگاه کنیم، نه با ذهنیت‌های بشری.

بیایید فا را بیشتر مطالعه کنیم، وابستگی‌هایی از قبیل نگاه به بیرون را کنار بگذاریم و پس از آن واقعاً به درون خودمان نگاه کنیم تا خودمان را تزکیه کرده و به‌طور پیوسته مردم را نجات دهیم، بنابراین در انجام مأموریت مهم‌مان به‌عنوان مریدان دافای دوره اصلاح فا دچار سستی نمی‌شویم.

۱۱ اوت ۲۰۰۸